Dubbelförsäkring

Att vara dubbelförsäkrad är något som man vill undvika eftersom man då betalar mer för sina försäkringar trots att man inte har något extra skydd.

Det kan ibland vara svårt att veta om du är dubbelförsäkrad så det gäller att hålla koll på vad dina försäkringar täcker.

I den här artikeln tittar vi närmare på vad det innebär att vara dubbelförsäkrad och hur du bör tänka för att undvika det.

dubbelförsäkring

Innehållsförteckning

Senast uppdaterad: 2023-09-14

Vad innebär dubbelförsäkring?

Dubbelförsäkring innebär att du är försäkrad mot samma typ av skada eller händelse samtidigt i två olika försäkringar. Att vara dubbelförsäkrad innebär vanligtvis att ditt skydd är dubbelt genom olika försäkringar men det innebär i sin tur inte att du får dubbel ersättning utan endast att du betalar mer för skyddet. 

Du kan bli dubbelförsäkrad om du till exempel tecknar en ny hemförsäkring eller byter hemförsäkring utan att du säger upp din gamla i tid. Du behöver i så fall betala dubbelt för dina försäkringar men ditt skydd och din ersättning gäller endast för en försäkring. 

Du kan också bli dubbelförsäkrad om du tecknar en produktförsäkring för någon sak som du köper. Det är vanligt om du till exempel har en drulleförsäkring som tillägg till din hemförsäkring. Då en drulleförsäkring vanligtvis täcker dina saker utanför hemmet kan därför en specifik produktförsäkring innebära att du är dubbelförsäkrad.

När kan dubbelförsäkring innebära att du får dubbel ersättning?

Vissa personförsäkringar kan ibland ge dig dubbel ersättning om du är dubbelförsäkrad. Det innebär att du för samma skada kan få ersättning från flera av dina försäkringar. Se över villkoren och hör med ditt försäkringsbolag om vad som gäller. Insurello är ett bolag som kan hjälpa dig att se om du har möjlighet att få ersättning från flera försäkringar för personskador. 

I olika skadeförsäkringar och sakförsäkringar som till exempel en hemförsäkring eller en bilförsäkring innebär det att du som dubbelförsäkrad inte får någon extra ersättning utan endast betalar dubbelt för dina försäkringar.

Hur vet jag om jag är dubbelförsäkrad?

Det enklaste sättet att veta om du är dubbelförsäkrad är att gå igenom de försäkringar som du har för att se om något av de skydd som du tecknat finns på flera ställen. Oftast handlar det om specifika försäkringar för vissa saker som till exempel produktförsäkringar eller liknande. 

Det är också viktigt att du kommer ihåg att säga upp dina försäkringar om du tecknar en ny med samma omfattning hos ett nytt försäkringsbolag. På så sätt undviker du att under en tid behöver betala dubbla försäkringspremier eftersom försäkringsbolagen ofta har uppsägningstid.

Hur gör man om man är dubbelförsäkrad?

Om du är dubbelförsäkrad med försäkringar som inte ger dig någon extra ersättning utan endast innebär att du betalar extra varje månad är det bra att säga upp dessa försäkringar för att du ska slippa betala extra i onödan. 

Det kan också vara bra att höra med ditt försäkringsbolag om du är osäker på om du är dubbelförsäkrad eller inte. Detta för att säkerställa att det skydd som du har räcker för din egendom. 

Fler artiklar