Försäkring fritidshus

Hitta bäst fritidshusförsäkring

Hitta den bästa fritidshusförsäkringen för ditt fritidshus. Hos oss kan du jämföra fritidshusförsäkringar och deras innehåll.

Vi har samlat och jämfört flera populära försäkringar för fritidshus för att underlätta för dig. Här hittar du också bra information om vad du bör tänka på innan du tecknar en fritidsförsäkring.

fritidshusförsäkring

Innehållsförteckning

Senast uppdaterad: 2024-05-26

Bäst Fritidshusförsäkring 2024

ICA-logo
5/5

1. ICA Fritidshusförsäkring

Vem erbjuder bäst fritidshusförsäkring?

I vår jämförelse av fritidshusförsäkringar har vi utsett ICA till bäst fritidshusförsäkring 2024. Försäkringen är bäst i test i vår jämförelse eftersom den ger ett omfattande skydd med bland annat allrisk för byggnad och saneringsförsäkring. Dessutom har du möjlighet att själv påverka ersättningen för lösöre och du får stammispoäng på försäkringskostnaden. 

Bäst fritidshusförsäkring för ditt fritidshus eller din sommarstuga är väldigt individuellt och beror på flera faktorer som du bör ta med i din jämförelse. Det beror bland annat på dina preferenser och vad du efterfrågar för skydd i din försäkring. Det beror också på hur omfattande du vill att försäkringen ska vara och hur stort huset är. 

Vi har tittat på de övergripande faktorerna och innehållet i vår jämförelse när vi utsett den bästa försäkringen för fritidshus. Alla försäkringar i vår jämförelse innehåller bra fritidshusförsäkringar. 

Jämför fritidshusförsäkring

Innan du bestämmer dig för en fritidshusförsäkring bör du alltid jämföra det innehåll som försäkringsbolagen erbjuder och hur omfattande försäkringarna är för det som du faktiskt betalar. Det är därför bra att ställa försäkringsbolagens innehåll och erbjudanden mot varandra innan du gör ditt val. 

Faktorer som kan vara bra att jämföra mellan försäkringsbolagen är bland annat: omfattning, ersättningsbelopp, självrisk, innehåll, pris och rabatter. Vi har underlättat för dig i din jämförelse genom att sammanfatta flera populära fritidshusförsäkringar. 

ICA-logo
5/5

ICA Innehåll

Trygg Hansa logga
4/5

Trygg Hansa Innehåll

Vad kostar en fritidshusförsäkring?

Priset på en fritidshusförsäkring kostar från ca 1 500 kronor per år och uppåt för ett hus som är ca 60 kvadratmeter. Det beror på flera olika faktorer som till stor del är individuellt för dig och ditt fritidshus. Priset varierar till stor del beroende på hur stort ditt fritidshus är och hur omfattande försäkring som du vill teckna. 

Försäkringens innehåll och omfattning påverkar också priset. Vissa försäkringsbolag inkluderar en allriskförsäkring upp till ett visst belopp för lösöre. Andra bolag erbjuder en allriskförsäkring som tillägg. Beroende på hur stort värde som du förvarar i huset kan du också teckna ytterligare tillägg som ersätter ett större belopp. 

För att få exakta prisuppgifter och en offert som gäller för just din bostad behöver du begära ett prisförslag hos det försäkringsbolag som du är intresserad av. Du får då en offert som du kan tacka ja eller nej till. 

Fritidshusförsäkring pris

Priset på en fritidshusförsäkring beror på flera individuella faktorer. Det beror bland annat på hur stort huset är och vad du vill att försäkringen ska innehålla. 

Dina preferenser och behov har också betydelse för priset. Det går också att komma ner i pris med olika typer av rabatter. Vissa försäkringsbolag erbjuder flera rabatter som gör att du kan komma ner i pris. Om du har flera försäkringar samlade hos ett försäkringsbolag kan du i många fall få olika mängdrabatter. 

En billig fritidshusförsäkring bör inte vara det enda som påverkar ditt val. Om försäkringen är billig kan det vara förknippat med att den är mer begränsad och mindre omfattande. Det är därför viktigt att du alltid går igenom innehållet och ser vad som utelämnas i den billigare varianten. Allt för att undvika överraskningar när något händer. 

Byggnad

Vad är en fritidshusförsäkring?

En fritidshusförsäkring är en specialanpassad försäkring för ditt fritidshus eller din sommarstuga. Den gäller för ett hus som du inte bor i stadigvarande utan har som ett semesterboende. Försäkringen innehåller oftast ett skydd för ditt hus, din tomt, till viss del saker som du förvarar i bostaden, ett ansvarsskydd och ett rättsskydd. 

En försäkring för fritidshus skyddar bland annat byggnaden om den skadas vid brand, skadegörelse, läckage, skadedjur och naturskador. Den kan också inkludera andra byggnader på tomten. Beroende på vilket försäkringsbolag som du tecknar försäkringen hos kan skydd för lösöre ingå annars kan du behöva lägga till det som ett tillägg. 

En försäkring för fritidshus består inte av samma delar som en hemförsäkring och saknar till exempel skydd vid resor och överfall. Om du bor i huset är det en villaförsäkring som du ska teckna. Se mer här om vilken som är den bästa villaförsäkringen i vår jämförelse. 

Vad ingår i en fritidshusförsäkring?

En fritidshusförsäkring inkluderar vanligtvis ett skydd för främst ditt hus och tomten. Det innebär att hela huset och byggnaden ingår i försäkringen. Alltså ingår golv, väggar, tak, köksinredning, badrumsinredning och installationer som värmepanna och rörledningar. Vanligtvis ersätts brandskador och vattenskador från rör inne i huset. 

Försäkringen kan också täcka andra byggnader på tomten men det krävs då att dessa skrivs in i försäkringsbrevet. Vissa försäkringar inkluderar ett skydd för lösöre som förvaras i huset som till exempel kläder. Maxbeloppet för dessa kan du oftast välja själv. 

Försäkringen inkluderar också vanligtvis ett ansvarsskydd och ett rättsskydd. 

Flera försäkringsbolag erbjuder också olika typer av tillägg som du kan teckna för att utöka ditt skydd ytterligare. Det kan till exempel vara ett tillägg för en allriskförsäkring för byggnaden eller ett extra skydd för höga åldersavdrag. 

Vilka bolag erbjuder en fritidshusförsäkring?

En fritidshusförsäkring finns vanligtvis att teckna hos flera av de stora försäkringsbolagen. Några försäkringsbolag som erbjuder en fritidshusförsäkring är ICA, If, Folksam och Trygg Hansa.

I vår jämförelse har vi valt att titta närmare på försäkringarna från ICA och Trygg Hansa.

Det är bra att jämföra flera faktorer inför ditt val. Det kan till exempel handla om: omfattningen, innehållet, priset, tillägg och rabatter. 

Vad är skillnaden på en fritidshusförsäkring och en villaförsäkring?

En fritidshusförsäkring gäller för ditt fritidshus som kan vara till exempel en sommarstuga. Den innefattar inte samma omfattande innehåll som en villaförsäkring utan gäller för ett boende som inte är permanent. 

En villaförsäkring gäller för ett boende som är permanent och tillsammans med en hemförsäkring kan du då få ersättning för bland annat reseskydd och överfallsskydd. Något som inte ingår i en försäkring för fritidshus. 

Om du har både en villa och ett fritidshus behöver du teckna en försäkring för båda. 

Försäkringsbolag i vår jämförelse

I vår jämförelse finns det två försäkringsbolag som erbjuder fritidshusförsäkringar. Nedan har vi sammanfattat deras erbjudanden för att du enkelt ska se vilken försäkring som passar dig bäst. 

ICA Fritidshusförsäkring

ICA erbjuder en omfattande fritidshusförsäkring. Försäkringen innehåller bland annat ett skydd för lösöre med upp till 300 000 kronor. Du kan själv välja ett lägre eller högre belopp beroende på hur omfattande som du vill att försäkringen ska vara. Med försäkringen får du även ett skydd för byggnaden upp till fullvärde och en allriskförsäkring för byggnaden. 

Dessutom innehåller försäkringen en saneringsförsäkring, skydd för roddbåt, skydd mot hussvamp och en försäkring för tomtmarken. Du får även ett visst personskydd med försäkringen som bland annat inkluderar privatansvar och rättsskydd. 

Med ICA fritidshusförsäkring får du dessutom ICA bonus på försäkringskostnaden som stammis hos ICA. Försäkringen går att komplettera med Pluspaket för hus och hem. Det går även att komplettera med en småbåtsförsäkring. 

Läs mer om ICA och försäkringarna som bolaget erbjuder under ICA omdöme. 

ICA-logo
5/5

ICA Fritidshusförsäkring

Trygg Hansa Fritidshusförsäkring

Trygg Hansa erbjuder en flexibel fritidshusförsäkring. Försäkringen inkluderar bland annat skydd för lösöre där du själv väljer belopp. 

Försäkringen ger dig bland annat skydd vid hussvamp, brand, stöld eller översvämning. Den innehåller även juridisk hjälp om du skulle hamna i en tvist med en granne till exempel. 

Det är också möjligt att teckna olika tillägg för att utöka skyddet ytterligare. Tilläggen som går att teckna är bland annat en utökad byggnadsförsäkring, drulleförsäkring och småbåtsförsäkring. 

Läs mer i Trygg Hansa omdöme. 

Trygg Hansa logga
4/5

Trygg Hansa Fritidshusförsäkring

Vanliga frågor & svar

Vad ska jag teckna för försäkring till min sommarstuga?

En sommarstuga är ett tillfälligt boende och ett typ av ett fritidshus. Du bör därför teckna en fritidshusförsäkring till din sommarstuga.

Hur tecknar man en fritidshusförsäkring?

Du tecknar en försäkring för fritidshus direkt på försäkringsbolagets hemsida. Tillvägagångssättet och informationen som du behöver fylla i kan skilja sig åt beroende på försäkringsbolag. Efter att du fyllt i den information som försäkringsbolaget behöver får du ett prisförslag som du kan tacka ja eller nej till.

Vad är fullvärde?

Det vanligaste är att teckna en försäkring för ditt fritidshus till fullvärde. Du kan då få ersättning för hela husets värde och ett nytt likvärdigt hus återbyggt om det till exempel skulle brinna ner.

Vad är första risk?

Mot en lägre premie kan du teckna en försäkring för ditt fritidshus till en första risk. Du tecknar då ett visst belopp som blir din ersättning om något skulle hända. Du behöver då också normalt anlita hantverkare och ett företag som genomför själva återuppbyggnaden av huset.

Ingår försäkring för lösöre?

Det beror på vilket försäkringsbolag som du tecknar försäkringen hos. ICA fritidshusförsäkring inkluderar till exempel ett skydd för lösöre upp till ett visst belopp som du själv kan välja.

Fler frågor och svar

Bäst fritidshusförsäkring för dig beror på flera individuella faktorer såsom bland annat dina personliga preferenser, storleken på ditt hus och hur omfattande försäkring som du vill teckna. Läs mer i vår jämförelse. 

Ja, om du har ett fritidshus och vill undvika höga kostnader om något skulle hända ditt hus så behöver du teckna en fritidshusförsäkring.