Försäkringsbelopp

Ett vanligt begrepp som du ofta stöter på när du ska teckna en försäkring är försäkringsbelopp. 

I den här artikeln tittar vi närmare på vad ett försäkringsbelopp är, hur det fungerar för hemförsäkringar och saker som du bör tänka inför ditt val av belopp. 

försäkringsbelopp

Innehållsförteckning

Senast uppdaterad: 2022-07-18

Vad är ett försäkringsbelopp?

Ett försäkringsbelopp är något som du behöver uppge när du tecknar vissa försäkringar som till exempel en hemförsäkring. Beloppet som du anger ska motsvara det sammanlagda marknadsvärdet av den egendom som ska försäkras. Beloppet blir det högsta möjliga som du kan få i ersättning om egendomen skadas eller går sönder. 

För hemförsäkringar behöver du i många fall själv uppge försäkringsbeloppet. I de fallen är det oftast värdet av ditt lösöre som du anger. Vissa försäkringsbolag har ett maximalt belopp som går att teckna för en viss typ av boende. 

Beloppet är kopplat till den försäkringspremie som du betalar varje månad. Om du väljer ett högt belopp kommer också premien att vara hög. Det är därför viktigt att du väljer rätt belopp för din försäkring. Om beloppet tvärtom är för lågt riskerar du att vara underförsäkrad och därmed inte få ut den ersättning som dina saker är värda. 

Beloppet finns också i flera andra försäkringar som till exempel personförsäkringar och sakförsäkringar som till exempel bilförsäkringar. Beloppet beräknas dock på lite olika sätt. För sakförsäkringar motsvarar beloppet oftast ett marknadsvärde av den sak som försäkras. För personförsäkringar är det vanliga istället att ersättningen följer ett prisbasbelopp. 

3 saker som är bra att tänka på inför ditt val

  1. Välj rätt försäkringsbelopp
    Det är viktigt att du väljer rätt belopp vid ditt val. Beloppet ska motsvarar värdet på den egendom som du försäkrar. Det är viktigt att beloppet inte är för högt eftersom din premie då oftast är högre och du betalar då kanske extra för något du inte har. Är beloppet istället för lågt kan du gå miste om ersättning om något händer. 
  2. Justera försäkringsbeloppet om värdet ändras
    Det är viktigt att du regelbundet ser över ditt belopp och om det kan finnas anledning till att justera det. Det kan till exempel handla om att du har köpt fler värdefulla saker till ditt hem eller om du har gjort dig av med något som tryckte upp värdet.
  3. Läs igenom villkoren för beloppet och vilka undantag som kan finnas
    Gå alltid igenom de villkor som försäkringsbolagen har för beloppet. Vissa försäkringsbolag har vissa undantag som gör att vissa saker inte ingår i beloppet och behöver tecknas med en separat försäkring. Det kan till exempel handla om smycken, klockor och elektronik.

Vanliga frågor & svar

Ett försäkringsbelopp är något som du behöver uppge när du tecknar vissa försäkringar. Beloppet som du anger ska motsvara det sammanlagda marknadsvärdet av den egendom som ska försäkras. Beloppet blir det högsta möjliga som du kan få ersättning för om egendomen skadas eller går sönder. 

Välj ett belopp som ersätter dina saker och din egendom om något skulle hända med dem. Beloppet är individuellt och beror på vilka saker du har i hemmet. 

Fler artiklar