Trygg Hansa logga
Trygg Hansa omdöme:
4/5

Trygg Hansa Hemförsäkring Recension

Trygg Hansa erbjuder ett brett utbud av hemförsäkringar som är anpassade beroende på var och hur du bor. Bolaget har hemförsäkringar för dig som bor i bostadsrätt, hyresrätt eller villa. Det är även möjligt att teckna en studentförsäkring eller en fritidshusförsäkring hos bolaget. 

I den här recensionen går vi igenom allt du behöver veta om Trygg Hansa hemförsäkring. Vi har sammanfattat bolagets erbjudanden och olika varianter av hemförsäkringar. 

Du hittar bland annat allmän information om hemförsäkringarna, aktuella rabatter, för- och nackdelar, erfarenheter från kunderna och slutligen Trygg Hansa omdöme. Läs vidare om du vill veta mer om Trygg Hansa hemförsäkring. 

Läs mer här om vilken som är den bästa hemförsäkringen i vår jämförelse. 

Senast uppdaterad: 2024-04-01

Innehållsförteckning

Trygg Hansa Ranking - Översikt

Trygg Hansa Ranking
Antal försäkringar
5 av 5
Ersättningsbelopp
5 av 5
Pris
4 av 5
Drulle
3 av 5
Tillägg
4 av 5
Trygg Hansa omdöme
4/5

Trygg Hansa Pris

Priset på en hemförsäkring från Trygg Hansa är individuellt och beror på flera faktorer. Några faktorer som påverkar är bland annat hur omfattande hemförsäkring som du tecknar hos bolaget, vilket typ av hushåll som du försäkringar och hur stort du bor. Den billigaste hemförsäkringen som Trygg Hansa erbjuder är en studentförsäkring för en hyresrättslägenhet utan tillägg. 

Läs mer på bolagets hemsida om vad en hemförsäkring hos bolaget kostar för just dig. 

Försäkringar hos Trygg Hansa

Hyresrätt

Trygg Hansa erbjuder en specialanpassad hemförsäkring för dig som bor i hyresrätt. Med försäkringen får du bland annat ersättning för lösöre upp till 1 500 000 kronor, reseskydd i 45 dagar och ersättning för vitvaror om de skadas eller går sönder. 

Det är även möjligt att komplettera försäkringen ytterligare med en drulleförsäkring för lös egendom, ett utökat reseskydd eller med en småbåtsförsäkring. Högsta ersättningen för drulle uppgår i det fallet till 100 000 kronor. Drulle ingår dock inte i standardförsäkringen. 

Du får även en rabatt om du samlar dina försäkringar hos bolaget. Med flera försäkringar hos bolaget kan du erhålla en samlingsrabatt på mellan 5 till 20 procent beroende på vilka försäkringar som du har hos bolaget. Läs mer om hur försäkringen står sig i vår jämförelse och vilken som är den bästa hyresrättsförsäkringen.

Bostadsrätt

Trygg Hansa erbjuder en hemförsäkring för dig som bor i en bostadsrätt. Hemförsäkringen inkluderar ett bostadsrättstillägg som ger dig möjlighet att få ersättning om någon fast inredning i din lägenhet skadas eller går sönder. Försäkringen kan ge dig ersättning med upp till 1 500 000 kronor för lösöre. Den inkluderar även ett reseskydd i 45 dagar och innehåller ett bostadsrättstillägg. 

Försäkringen går att komplettera med en utökad bostadsrättsförsäkring. Du kan då få ersättning för plötsliga och oförutsedda händelser som drabbar din fasta inredning. Det kan till exempel vara att du tappar något på golvet så det går sönder. I tillägget ingår även ersättning för skador kopplade till läckande tät- och ytskikt i badrum.  

Det finns även flera tillägg som går att komplettera din försäkring med. Bland annat erbjuder bolaget tillägg för en drulleförsäkring, en utökad reseförsäkring och en småbåtsförsäkring. Läs mer här för att se hur försäkringen står dig mot andra i vår jämförelse och vilken som är den bästa bostadsrättsförsäkringen.

Villaförsäkring

Trygg Hansa erbjuder en flexibel villaförsäkring som går att göra mer eller mindre omfattande med olika tillägg. Försäkringen inkluderar både en hemförsäkring och en villaförsäkring som fungerar som ett skydd för själva byggnaden. Med försäkringen får du bland annat ett skydd för lösöre med upp till 1 500 000 kronor, 45 dagars reseskydd och du väljer själv hur mycket du vill försäkra själva byggnaden till. Skyddet för lösöre är möjligt att höja. 

Till dig som vill ha en mer omfattande villaförsäkring erbjuder bolaget en utökad byggnadsförsäkring som inkluderar en allriskförsäkring för byggnaden och ger dig ersättning om en plötslig och oförutsedd händelse som drabba byggnaden eller tomtmarken. Med tillägget kan du även få ersättning för skador kopplade till läckage i badrum eller duschrum. 

Bolaget erbjuder också ett tillägg för drulle, ett utökat reseskydd och småbåtsförsäkring. Läs mer om hur försäkringen står sig mot andra i vår jämförelse och vilken som är den bästa villaförsäkringen

Fritidshusförsäkring

Trygg Hansa erbjuder en fritidshusförsäkring för dig som vill teckna en försäkring för ditt fritidshus eller sommarstuga. Med försäkringen kan du bland annat själv välja hur hög ersättning för lösöre som du vill tecknar. Med försäkringen får du bland annat ersättning om en brand eller översvämning skulle ske, om du får hussvamp eller om du hamnar i en tvist med någon granne. 

Försäkringen går också att komplettera med olika tillägg för ett mer omfattande skydd. Du kan bland annat teckna tillägg för en utökad byggnadsförsäkring, drulle eller en småbåtsförsäkring. Läs mer om hur försäkringen står sig mot andra i vår jämförelse och vilken som är den bästa fritidshusförsäkringen.

Student

Trygg Hansa erbjuder en studentförsäkring för dig som är student. Försäkringen inkluderar bland annat ersättning med upp till 200 000 kronor för lösöre, 45 dagars reseskydd, hjälp vid brand eller översvämning och ansvarsskydd. 

Försäkringen går att komplettera med tillägg som drulleförsäkring, utökad reseförsäkring och utökad bostadsrättsförsäkring för dig som bor i en bostadsrätt. 

Du får dessutom genom att teckna en hemförsäkring för din studentlägenhet 15% rabatt på försäkringskostnaden under det första året. Läs mer här om vilken som är den bästa studentförsäkringen i vår jämförelse.

Olycksfall

Trygg Hansa ger dig möjlighet att teckna en olycksfallsförsäkring hos bolaget. Försäkringen går att teckna som ett tillägg och med försäkringen kan du få ersättning om du blir sjukskriven till följd av en olycka. 

Försäkringen går att komplettera med en livförsäkring för ytterligare skydd. Läs mer här om vilken som är den bästa olycksfallsförsäkringen i vår jämförelse.

Trygg Hansa Innehåll - Översikt

Innehållet i Trygg Hansas hemförsäkringar skiljer sig åt beroende på vilken typ av bostad som du försäkrar och vilken omfattning som du väljer att teckna. Grundskyddet går i alla hemförsäkringar att komplettera med flera tillägg för att utöka ditt skydd. 

Trygg Hansa hemförsäkring innehåller ett bra grundskydd men försäkringen kan bli mer omfattande om du tecknar olika typer av tillägg. Det finns några punkter som vi tycker är extra bra hos Trygg Hansa och som vi gärna vill framhäva i vår jämförelse. Några av dessa punkter är bland annat: 

Ersättning för lösöre

Trygg Hansa erbjuder ett högt ersättningsbelopp för lösöre. För samtliga ordinarie hemförsäkringar uppgår det maximala ersättningsbeloppet till 1 500 000 kronor. För till exempel villaförsäkringen är beloppet möjligt att utöka ytterligare.

45 dagar reseskydd

Samtliga hemförsäkringar som bolaget erbjuder innehåller ett reseskydd i 45 dagar. Det är även möjligt att utöka reseskyddet med ett tillägg.

Brett utbud av tillägg

Trygg Hansa erbjuder flera tillägg som gör det möjligt för dig att utöka ditt skydd ytterligare. Bland annat erbjuder bolaget ett tillägg för drulleförsäkring, utökat skydd för bostadsrättsförsäkring och villaförsäkring samt ett utökat reseskydd. Det är också möjligt att komplettera med till exempel en sjuk- och olycksfallsförsäkring.

Ersättning för cykel

Hemförsäkringen som Trygg Hansa erbjuder inkluderar även en försäkring för cyklar och kan ge en ersättning upp till 50 000 kronor om den blir stulen.

Samlingsrabatt

Med flera försäkringar hos bolaget kan du få en förmånligare försäkringspremie på dina försäkringar och en rabatt på mellan 5 till 20 procent.

Jämför innehåll

Trygg Hansa erbjuder flera hemförsäkringar som är anpassade beroende vilket typ av hushåll som du bor i. 

I vår jämförelse med andra försäkringsbolag har vi hittat främst sex punkter som vi tycker skiljer Trygg Hansa från övriga bolag i vår jämförelse: 

Tillägg Trygg Hansa

Drulleförsäkring

Det vanligaste tillägget som Trygg Hansa erbjuder till alla hemförsäkringar är en drulleförsäkring. Med tillägget kan du få ersättning för om något händer dina saker utanför hemmet med upp till totalt 100 000 kronor.

Utökat reseskydd

Ett annat tillägg som går att teckna för samtliga hemförsäkringar är det utökade reseskyddet som ger dig ett extra skydd när du reser.

Fler tillägg

Hos Trygg Hansa kan du komplettera din försäkring med fler tillägg för att få en ännu mer omfattande försäkring. Du kan bland annat teckna ett utökat tillägg för en bostadsrättsförsäkring eller villaförsäkring. Dessutom kan du teckna ett tillägg för bland annat småbåtsförsäkring eller sjuk- och olycksfallsförsäkring. Läs mer på bolagets hemsida för mer information om vilka tillägg som bolaget erbjuder.

Rabatter Trygg Hansa

Trygg Hansa erbjuder flera rabatter på sina försäkringar. Några av dem går vi igenom här. Rabatterna kan ändras så för uppdaterade rabatter och erbjudande se bolagets hemsida.

Samlingsrabatt

Genom att samla flera försäkringar hos bolaget kan du få mellan 5 och 20 procent rabatt på din försäkringspremie. 

Studentrabatt

Bolaget erbjuder en studentrabatt på 15% på din försäkringspremie under första året. Du får dessutom en skräddarsydd studentförsäkring som är billigare än en vanlig hemförsäkring. 

Fördelar och nackdelar

Fördelar med Trygg Hansa

Nackdelar med Trygg Hansa

Trygg Hansa Omdöme

Vårt betyg:
4/5

Trygg Hansa erbjuder flera bra och flexibla hemförsäkringar som är anpassad efter vilken typ av hushåll som du vill försäkra och hur omfattande som du vill att försäkringen ska vara. Bolaget ger dig möjlighet att själv välja omfattning och till exempel ersättningsbelopp. I de flesta hemförsäkringar som bolaget är som standard det högsta ersättningsbeloppet för lösöre 1 500 000 kronor. 

Försäkringen går att komplettera med flera tillägg för att utöka skyddet ytterligare. De flesta av de tillägg som bolaget erbjuder ingår som standard i de andra försäkringsbolagens erbjudanden. Det gäller till exempel för drulleförsäkringen och allriskförsäkringen för byggnad som ingår som standard i de andra försäkringsbolagens erbjudande i vår jämförelse men hos Trygg Hansa är det ett tillägg. 

Bolaget erbjuder en samlingsrabatt som innebär att du får en billigare försäkringspremie om du samlar flera försäkringar hos bolaget. 

I vår jämförelse erbjuder de andra försäkringsbolagen en mer omfattande hemförsäkring som standard. Det är möjligt att få en mer omfattande försäkring med Trygg Hansa men då behöver man teckna flera extra tillägg. Försäkringens värdering av elektronik är också sämre för basnivån. Dessutom kan drulle endast tecknas som tillägg och ingår inte som standard.

Även reseskyddet är sämre än andra bolag i vår jämförelse. Försäkringarna tecknas också för ett år i taget och kan bara sägas upp på huvudförfallodagen vilket är mindre flexibelt än andra bolag i vår jämförelse som inte har något bindningstid. 

Läs mer om vilken som är den bästa hemförsäkringen i vår jämförelse. 

Kundernas erfarenhet av Trygg Hansa

Vi har tittat på Trygg Hansas betyg och omdöme på Trustpilot för att se hur kunderna upplever bolaget. Det sammanlagda betyget gäller dock för alla försäkringar som bolaget erbjuder.

Trustpilot omdöme

Trygg Hansa har fått omdömet dålig på Trustpilot med betyget 3,1 av 5. Betygen är fördelade till stor del mellan det högsta (39%), nästa högsta (7%) och det sämsta (49%). Betyget gäller för alla försäkringar som bolaget erbjuder. Om man tittar närmare på de kommentarer som kunderna lämnat gällande hemförsäkringen är det många negativa kommentarer. Många av kommentarerna handlar om att kundservicen varit dålig och att man inte fått den ersättning som man trodde man hade rätt till. 

Vill du se de omdömen och kommentarer som lämnats på Trustpilot kan du göra det här.

trygg hansa omdöme trustpilot

Vår kommentar: Betyget gäller för alla försäkringar som bolaget erbjuder. De negativa kommentarerna som handlar om hemförsäkringen handlar till stor del om kundservicen. Kommentarerna om hemförsäkringarna är dock få vilket gör det svårt att dra någon större slutsats kring vad kunderna tycker om hemförsäkringarna specifikt.

Slutsats och summering

För att sammanfatta vårt omdöme och test kan vi konstatera att Trygg Hansa erbjuder en bra och flexibel hemförsäkring med stor valbarhet för dig att själv påverka omfattningen. Det finns dock andra försäkringsbolag i vår jämförelse som erbjuder mer omfattande försäkringsalternativ.

Fler frågor och svar

Trygg Hansa erbjuder hemförsäkringar för hyresrätt, bostadsrätt, student, fritidshus och villa.

Priset på en hemförsäkring från Trygg Hansa är individuellt och beror på flera faktorer. Det beror bland annat på hur omfattande försäkring som du tecknar, var du bor och hur stort du bor.

Hos Trustpilot har Trygg Hansa fått betyget dålig för samtliga försäkringar som bolaget erbjuder.

Trygg Hansa är pålitlig och seriös. Bolaget tillhör ett av de största sakförsäkringsbolagen i Skandinavien och har en lång historia bakom sig.

Trygg Hansa logga

Om Trygg Hansa

Trygg Hansa ingår i Trygkoncernen som är ett av Skandinaviens största sakförsäkringsbolag. Bolaget erbjuder ett brett utbud av försäkring till både privatpersoner och företag. I Sverige bedriver bolaget verksamhet genom varumärkena Trygg Hansa, Moderna Försäkringar, Aktsam, Atlantica och Bilsport & MC. 

För bolagets fullständiga villkor och innehåll gällande de försäkringar som bolaget erbjuder vänligen läs mer på bolagets hemsida. 

Kontaktuppgifter till Trygg Hansa

Telefon: 0771-111 110

Öppettider: vardagar 8-19 och helger 9-17