Sakförsäkring

Sakförsäkring är ett begrepp som du ofta kommer i kontakt med i försäkringsvärlden. Det kan vara svårt att veta vilka försäkringar som vanligtvis ingår i begreppet.

I den här artikeln tittar vi närmare på vilka försäkringar som vanligtvis ingår i begreppet och vad det betyder. 

Sakförsäkring

Innehållsförteckning

Senast uppdaterad: 2023-07-31

Vad är en sakförsäkring?

En sakförsäkring är en försäkring av din egendom av något slag. Det är en slags skadeförsäkring som gäller om din egendom skulle råka ut för en skada till följd av till exempel brand. 

En sakförsäkring kan till exempel gälla för din bil, ditt hus eller en tv. Försäkringen tecknas vanligtvis ett år i taget. För att undvika att du är dubbelförsäkrad är det bra att se över vad den försäkring som du tecknat täcker för egendomar. En hemförsäkring med drulletillägg täcker till exempel det mesta av vad du äger både i och utanför hemmet. 

Det finns dock vissa undantag då det kan vara bra att teckna ett extra tillägg eller en specifik försäkring för den egendomen. 

Vilka försäkringar ingår i begreppet sakförsäkring?

En sakförsäkring kan ibland användas som ett samlingsnamn för försäkringar som gäller just för dina saker eller din egendom. Försäkringen kan till exempel vara kopplad till ditt hem eller ditt fordon. Några försäkringar som vanligtvis ingår i begreppet är:

Behöver man en sakförsäkring?

Det går inte att teckna en sakförsäkring som den är utan försäkringen har ett annat namn som till exempel en hemförsäkring. När du tecknar olika sakförsäkringar är det viktigt att se över vad de inkluderar för att undvika att du inte redan har ett skydd från någon av de försäkringar som du redan betalar för. 

Vissa sakförsäkring som till exempel en produktförsäkring kan vara onödig att teckna om du redan har ett skydd för produkten genom din hemförsäkring. Läs mer här om vilka försäkring man bör ha. 

Vanliga frågor & svar

En sakförsäkring är en försäkring av din egendom av något slag. Det är en slags skadeförsäkring som gäller om din egendom skulle råka ut för en skada till följd av till exempel brand. 

Det beror på vilken sakförsäkring som du tänkt teckna. Vissa sakförsäkringar behövs och andra kan vara onödiga. 

Fler artiklar