Självrisk

Självrisk är ett begrepp som man ofta kommer i kontakt med när man ska teckna en försäkring.

Många vet nog ungefär vad självrisk innebär även om man själv inte behövt betala det någon gång.

I den här artikeln går vi igenom vad självrisk är, hur självrisken fungerar och när man inte behöver betala någon självrisk.

självrisk

Innehållsförteckning

Senast uppdaterad: 2022-04-19

Vad är självrisk?

Självrisk är en avgift som du behöver betala för att få ersättning för ett försäkringsärende. Beroende på vilken typ av försäkring som du begär ersättning för kan självriskbeloppet skilja sig åt. Ofta kan du själv påverka vilket belopp som du vill betala. Självrisken är ofta bestämd på förhand och gäller vanligtvis för hela försäkringen oavsett skada eller hur stor ersättning som begärs ut. 

Ett exempel är om du har en hemförsäkring där självrisken är 1 500 kronor och begär ersättning för en skada som uppkommit i hemmet som kostar 10 000 kronor. För att få den totala ersättningen för skadorna som uppkommit i hemmet måste du betala försäkringsbolaget självrisken på 1 500 kronor. 

Så fungerar självrisk för försäkring

Anledningen till att självrisken finns är för att försäkringstagaren ska vara aktsam med sin egendom och försäkring. Det blir som ett ekonomiskt incitament till att vara försiktig med det som du försäkrat eftersom du själv behöver betala en viss del för att få ut ersättningen. 

Hos de flesta försäkringsbolag kan du själv påverka självrisken. Oftast har försäkringsbolagen en lägsta möjliga självrisk som är möjlig att teckna. Beroende på hur hög självrisk som du väljer i din försäkring påverkas också din försäkringspremie. En låg självrisk ger en högre försäkringskostnad och tvärtom. 

Självrisken är oftast antingen en fast förutbestämd summa eller en procentandel av den totala ersättningskostnad som ska betalas ut. 

Är det självrisk på hemförsäkring?

Ja, vanligtvis inkluderar alla hemförsäkringar en självrisk. Den kan variera beroende på försäkringsbolag men vanligtvis kräver alla hemförsäkringar en självrisk för att du ska kunna få den totala ersättningen för den skada som skett. 

Hos många försäkringsbolag ligger självrisken för hemförsäkring på 1 500 kronor. Läs mer och jämför hemförsäkringar här.

Vad är grundsjälvrisk?

Grundsjälvrisk är ett annat ord för försäkringens generella självrisknivå. Grundsjälvrisken brukar vara ett bestämt belopp i kronor eller en procentandel av den totala ersättningen beroende på vilken typ av försäkring det gäller och vilket försäkringsbolag som erbjuder försäkringen.

Vad är särskild självrisk?

Vissa försäkringsbolag har en särskild självrisk för vissa delar av försäkringen. Den kan alltså skilja sig för vissa delar där grundsjälvrisken inte gäller. Vad som gäller när det kommer till olika typer av självrisker framgår alltid i försäkringens villkor eller det avtal som du tecknar med försäkringsbolaget.

Vad innebär självriskreducering?

Det går att teckna tillägg för vissa typer av försäkringar som innebär att du får möjlighet till en självriskreducering. Det kan till exempel innebära att du betalar en löpande extra avgift för en försäkring som kan ge dig en lägre självrisk om något skulle hända. Det är vanligt för bland annat bilförsäkringar. 

Många försäkringsbolag ger dig också möjlighet att spara in på självrisken genom skadefria år. Om du har flera skadefria år innan du behöver använda din försäkring kan det innebära att din självrisk blir billigare när olyckan är framme. 

Har alla försäkringar självrisk?

Nej, vissa försäkringar saknar självrisk helt. Det gäller främst personförsäkringar som till exempel en olycksfallsförsäkring. En sådan försäkring saknar i de flesta fall en självrisk. 

Det finns också vissa tillägg eller undantag hos försäkringsbolagen när det gäller vissa försäkringar som innebär att du har en så kallad självriskbefrielse eller självriskreducering. Det kan innebära att du inte behöver någon betala självrisk för vissa typer av händelser. 

Vilka typer av händelser eller situationer som ingår i självriskbefrielsen beror på vilken försäkring och vilket försäkringsbolag som det gäller. Det framgår alltid i försäkringens villkor vad som ingår. ICA hemförsäkring erbjuder bland annat självriskreducering i deras Pluspaket. 

Varför är det bra att jämföra självrisker?

När du jämför olika typer av försäkringsbolag är det bra att jämföra vad bolagen erbjuder för självrisker. Genom att jämföra och ta reda på hur du själv kan påverka självrisken slipper du onödiga överraskningar när olyckan väl är framme. 

Det kan också vara bra att se över om det finns några speciella undantag vad gäller självrisken. Det kan till exempel handla om att vissa skador kräver en högre självrisk. 

Vanliga frågor & svar

Självrisk är en avgift som du behöver betala för att få ersättning vid ett försäkringsärende.

Ja, vanligtvis inkluderar alla hemförsäkringar en självrisk.

Fler artiklar