Livförsäkring

En livförsäkring är något man tecknar i förmån för ens efterlevande. Försäkring skapar en ekonomisk trygghet för både dig och din familj om du av någon anledning skulle gå bort i förtid.

I den här artikeln går vi igenom vad en livförsäkring är, vad som vanligtvis ingår i försäkringen och när den kan vara bra att teckna. 

livförsäkring

Innehållsförteckning

Senast uppdaterad: 2022-09-23

Kort om livförsäkringar

En livförsäkring är något man tecknar i förmån för ens efterlevande. Det vill säga, en livförsäkring skapar en ekonomisk trygghet för både dig och din familj om du av någon anledning skulle gå bort i förtid. Denna försäkring innebär nämligen att ett visst engångsbelopp betalas ut till den eller de som du angett som förmånstagare när du dör, så att de själva inte behöver stå för kostnaderna som kan uppstå i samband med bortgången. 

Beroende på vilket företag du tecknat din försäkring hos kan villkoren för försäkringen se något olika ut. Det framförallt vad gäller försäkringspremien, som påverkas av det försäkringsbelopp du väljer samt av din ålder. I vilket fall kan en livförsäkring bidra till ökad trygghet i vardagen för dina nära som för dig.

Vad är en livförsäkring?

En livförsäkring är en typ av försäkring som ökar den ekonomiska tryggheten för dina efterlevande om du dör i förtid. Så länge du betalar försäkringens premie och inte är ”för gammal” för att den ska gälla så kommer de som du angett som din familj få ett engångsbelopp utbetalt till sig i samband med dödsfallet.

Försäkringen kan till exempel också se till att dina efterlevande ges möjlighet att bo kvar i din bostad trots att du inte längre finns vid liv. Det belopp som dina efterlevande får tillgång till, samt möjliga andra tillgångar, avgörs av det valda försäkringsbeloppet och de villkor som angetts i samband med att försäkringen tecknades. 

En livförsäkring ingår hos flera försäkringsbolag i olika samlingsförsäkringar för privatpersoner som kan kallas för personförsäkring eller olycksfallsförsäkring.

Vad ingår i en livförsäkring?

Något som många uppfattar fel är att en livförsäkring är ett sparande. Så är dock inte fallet. Utan snarare så säger man att försäkringen är en riskförsäkring. I och med att det alltid finns alltid en risk för att dö i förtid, och att man därmed lämnar efter sig diverse kostnader, skulder och lån till sina efterlevande, kan man med en livförsäkring undvika otrygghet. 

Med en livförsäkring får du som en extra säkerhet i form av utbetalda pengar till dina efterlevande om det skulle hända dig något som bidrar till din bortgång. De får då ut ett engångsbelopp från försäkringen. Det är alltså det som ingår i försäkringen, ett utbetalt försäkringsbelopp till dina efterlevande som ska kunna täcka kostnaderna som uppstår i samband med ditt dödsfall. 

Vad innebär försäkringen?

För att försäkringen ska vara fortsatt aktiv och gällande måste du ha betalat in den löpande premien för det angivna försäkringsbeloppet. Vissa livförsäkringar slutar dock automatiskt att gälla när du uppnår en viss ålder, vilket brukar vara mellan 65–85 år. I sådana fall kommer inga pengar betalas ut till din familj om du avlider efter denna åldersgräns. 

Vill du inte riskera att försäkringen automatiskt slutar gälla i samband med att du uppnår en viss ålder måste du se över vad som står i de olika försäkringsbolagens villkor. Därefter kan du välja ett alternativ med så hög åldersgräns som möjligt. Vissa försäkringsbolag erbjuder också olika tillägg som är möjliga att lägga till när du uppnår en viss ålder. 

Tänk på att villkoren kan se olika ut beroende på val av försäkringsbolag samt beroende på via vem, hur och när försäkringen tecknades. Värt att nämna är också att det finns vissa andra försäkringar som även de kan fungera som en livförsäkring, såsom låneskydd. 

Livförsäkring efter 65

Beroende på vilket försäkringsbolag du väljer att teckna din livförsäkring hos kommer åldersgränsen för när försäkringen automatiskt slutar gälla att variera. Det vanligaste är att försäkringen upphör när du är mellan 65 och 85 år, men det finns försäkringar som upphör både tidigare och senare än så. Exakt åldersgräns hittar du i villkoren. 

Något som däremot är säkert är att det efterlevandeskydd som du har via medlemskap i fackförbund och genom kollektivavtal (om du har något sånt) slutar att gälla när du går i pension. Om du vill vara säker på att dina efterlevande ska få ekonomiskt stöd den dagen då du går bort är det smart att teckna en livförsäkring som gäller efter 65. 

Vanliga undantag

Det är inte helt ovanligt att det i villkoren för en livförsäkring framgår att försäkringen inte gäller om dödsfallet inträffade i samband med eller på grund av deltagande i aktivitet som anses som riskfylld, såsom vid olika extremsporter eller expeditioner. De allra flesta livförsäkringar gäller inte heller om dödsfallet orsakades av självmord. 

Vilka villkor som gäller, hur och när försäkringen gäller och vad som ingår i försäkringen varierar dock som sagt mellan olika försäkringsbolag. Önskar du teckna en försäkring med några specifika villkor eller angivelser gäller det att du jämför fler försäkringar innan du bestämmer dig för vilken av alla alternativ du ska teckna. 

Ingår försäkringen i en hemförsäkring

Vanligtvis ingår inte en livförsäkring i hemförsäkringen. Om försäkringen ingår beror det oftast på att du själv valt en mer omfattande försäkring för ditt hem som även inkluderar olika personförsäkringar. Jämför hemförsäkringar och vad som vanligtvis ingår i vår omfattande jämförelse. 

Vanliga frågor & svar

En livförsäkring är en typ av försäkring som ökar den ekonomiska tryggheten för dina efterlevande om du dör i förtid.

Priset på försäkringen varierar beroende på var du tecknar den och om du har andra försäkringar hos försäkringsbolaget. Priset är dessutom individuellt och beror på flera individuella faktorer. 

Fler artiklar