Drulleförsäkring

En drulleförsäkring som också brukar kallas för allriskförsäkring eller otursförsäkring är en försäkring som täcker otursskador på dina saker.

Du kan med en drulleförsäkring till exempel få ersättning för kostnaden för din mobiltelefon om du tappar den och den går sönder.

I den här artikeln går vi igenom vad en drulleförsäkring är och varför det kan vara bra att ha en.

drulleförsäkring

Innehållsförteckning

Senast uppdaterad: 2022-05-01

Hemförsäkringar som inkluderar drulle

hedvig logo
5/5

Hedvig Hemförsäkring

ICA-logo
5/5

ICA Hemförsäkring

Vad är en drulleförsäkring?

En drulleförsäkring är en försäkring som kan ge ersättning vid otursskador. Försäkringen kallas också för allriskförsäkring eller otursförsäkring. Försäkringen innebär att du kan får ersättning om till exempel din nya jacka går sönder eller om din mobiltelefon går sönder efter att du tappat den i golvet. 

En drulleförsäkring finns ofta som tillägg till din vanliga hemförsäkring. Det är ett vanligt tillägg som flera gärna tecknar för att få ett mer omfattande försäkringsskydd för sakerna som man äger. Hos vissa försäkringsbolag ingår en drulleförsäkring i den vanliga hemförsäkringen utan tillägg. Det gäller till exempel för Hedvig Hemförsäkring och ICA Hemförsäkring.  

Vad täcker en drulleförsäkring?

En drulleförsäkring täcker skador som uppkommer på dina egna saker till följd av en plötslig oförutsedd händelse. Vanligt slitage räknas alltså inte utan det krävs att något oförutsett händer. Sakerna som täcks av försäkringen kallas också för lösöre. 

För att kunna få ersättning vid skada på dina saker krävs det att sakerna är obrukbara efter olyckan. Att din sak är lite skadad med en repa eller liknande täcks oftast inte av försäkringen förutsatt att det inte gör saken obrukbar. Det innebär att en spricka på din mobil inte alltid täcks av försäkringen om den i övrigt fungerar som den ska. Om din mobiltelefon är obrukbar efter skadan kan du få ersättning för skadan. 

Även om en drulleförsäkring till stor del täcker så kallade oturshändelser förutsätter försäkringsbolagen alltid att du är försiktig och rädd om dina saker. Därför ersätter försäkringsbolagen sällan kostnaden för din mobiltelefon om du glömmer den någonstans. Villkoren kan skilja sig åt beroende på var du tecknar din försäkring. Se mer hos aktuellt försäkringsbolag. 

Innehåller en drulleförsäkring självrisk?

Ja, för att kunna ta del av ersättning från din drulleförsäkring behöver du betala en självrisk. Självrisken kan variera beroende på var du tecknar din försäkring men oftast ligger den på cirka 1 500 kronor.

Drulleförsäkring pris

Priset på en drulleförsäkring är från cirka 600 kronor per år och uppåt. Priset varierar beroende var du tecknar din försäkring och om du har andra försäkringar hos bolaget. Oftast lägger försäkringsbolagen ihop hemförsäkringen med drulleförsäkringen vid prisförslaget. 

Priset är individuellt och för att få exakta prisuppgifter för dig får du själv begära ett prisförslag från försäkringsbolagen. 

Vad ingår inte i en drulleförsäkring?

Innehållet i drulleförsäkringen skiljer sig åt beroende på var du tecknar försäkringen. Det finns flera saker som vanligtvis inte ingår i försäkringen. Det är alltid bra att se över villkoren och vilka begränsningar som finns innan du tecknar en drulleförsäkring. Några av begränsningarna som vanligtvis ingår går vi igenom nedan. 

Ett vanligt undantag i drulleförsäkringen är cyklar och golfutrustning. Vanligtvis täcks inte dessa av drulleförsäkringen om det inte framgår i villkoren. Oftast finns det tillägg för till exempel golf hos de flesta försäkringsbolagen. 

Borttappade saker eller stöld till följd av att du lämnat något obevakat brukar inte heller täckas av drulleförsäkringen. Grundskyddet i hemförsäkringen kan istället täcka dessa typer av fall. 

Om en skada uppstår till följd av felaktig användning gäller oftast inte heller drulleförsäkringen. 

 

Drulleförsäkring för tv, dator och mobil

Beroende på hos vilket försäkringsbolag som du tecknar din drulleförsäkring kan omfattningen skilja sig åt. Vissa försäkringsbolag erbjuder till exempel ytterligare tillägg om du har extra dyr elektronik i hemmet. 

Oftast ingår skador på din dator och mobil i din drulleförsäkring och oftast behöver du inte teckna en separat produktförsäkring. Förutsättningarna för att du ska få ersättning kräver att det är en oförutsedd plötslig händelse som skadar dina saker så de är obrukbara. Om du är osäker på vad som ingår i just din drulleförsäkring bör du se över försäkringsbolagens villkor. 

Olika allriskförsäkringar

När man pratar om drulleförsäkring menar man oftast som tillägg till hemförsäkringen som vi gått igenom ovan. Men det finns andra allriskförsäkringar som också kan tecknas beroende på vilken försäkring som du vill komplettera. 

Om du har en villaförsäkring kan du teckna en allriskförsäkring för byggnaden. Det är en mer omfattande allriskförsäkring för husägaren som täcker mer plötsliga och oförutsedda skador på byggnaden. 

Det som kan vara bra att känna till är att du i grundskyddet i hemförsäkringen täcks av något som kallas ansvarsskydd. Det innebär att du till exempel kan få ersättning om du skadar någon annans egendom till följd av en olycka. Det kan till exempel handla om att du som hyresgäst tappar något i toaletten som leder till att din hyresvärd behöver köpa en ny toalett. 

Läs mer om hemförsäkringar som innehåller drulle och vilken som är den bästa hemförsäkringen i vår jämförelse.  

Vanliga frågor & svar

En drulleförsäkring är en försäkring som kan ge ersättning vid otursskador. Försäkringen kallas också för allriskförsäkring eller otursförsäkring.

Priset varierar beroende var du tecknar din försäkring och om du har andra försäkringar hos bolaget. Priset är dessutom individuellt och beror på flera faktorer. 

Fler artiklar