Bortaskyddet i hemförsäkringen

Bortaskyddet är ett begrepp som du kan komma i kontakt med i din hemförsäkrings villkor.

Det kan vara svårt att veta vad begreppet egentligen innebär och vilka av dina saker som täcks genom bortaskydd.

I den här artikeln går vi därför igenom vad skyddet vanligtvis innebär och hur du kan göra för att komplettera skyddet ytterligare.

Bortaskyddet i hemförsäkringen

Innehållsförteckning

Senast uppdaterad: 2023-08-23

Vad är bortaskyddet i hemförsäkringen?

Bortaskyddet i hemförsäkringen innebär att du kan få ersättning för vissa saker som du förvarar på en annan plats än i ditt hem. Du kan till exempel få ersättning för saker som du förvarar i ett förråd på vinden eller i källaren om du bor i en lägenhet. Skyddet kan också inkludera ersättning för saker som du förvarar tillfälligt i ett fritidshus eller ett förråd utanför din bostad. 

Sakerna som kan ersättas av bortaskyddet får som huvudregel hos de flesta försäkringsbolag inte vara stöldbegärlig egendom som du förvarar på annan plats. Till stöldbegärlig egendom räknas till exempel: 

  • Klockor
  • Smycken
  • Pengar 
  • Mobiltelefon 
  • Datorer

Vad ersätter bortaskyddet?

Bortaskyddet i hemförsäkringen ersätter vissa saker som du förvarar utanför din bostad. Sakerna som ersätts får som huvudregel dock inte vara stöldbegärlig egendom och alla platser omfattas inte av skyddet. Det framgår i försäkringsbolagens villkor var skyddet gäller och vilka saker som omfattas av skyddet.

När gäller skyddet för stöldbegärlig egendom?

Du kan vanligtvis få ersättning i din hemförsäkring för stöldbegärlig egendom om du blir rånad eller överfallen och blir av med din egendom. I de fallen kan du få ersättning för även stöldbegärlig egendom som till exempel smycken, mobiltelefon eller klockor. 

Om du har kompletterat din hemförsäkring med en drulleförsäkring eller allriskförsäkring kan du även få ersättning för stöldbegärlig egendom. Det finns dock även vissa undantag gällande aktsamhet som framgår i försäkringsbolagens villkor.

Maxbelopp för vissa värdefulla saker

Det finns vanligtvis ett högsta maxbelopp för den ersättning som du kan få för bortaskydd. Maxbeloppet varierar beroende på vilket försäkringsbolag som du har men ligger oftast på mellan 30 000 till 50 000 kronor.

Maxbelopp gäller även oftast för en drulleförsäkring för vissa saker. Det gäller exempelvis cyklar, smycken och klockor. För att få ett högre ersättningsbelopp för mer värdefulla saker kan du behöva teckna ett tillägg för egendom eller en ny separat försäkring som gäller för till exempel klockor.   

Jämför försäkringsbolag och se vilken som är den bästa hemförsäkringen i vår jämförelse.

Vanliga frågor & svar

Bortaskydd i hemförsäkringen ersätter vissa saker som du förvarar utanför din bostad.

Fler artiklar