Hemförsäkring bostadsrätt

Hitta bäst bostadsrättsförsäkring

Jämför populära bostadsrättsförsäkringar hos oss! Vi har sammanfattat och samlat flera populära hemförsäkringar för bostadsrätt på ett och samma ställe.

Du hittar också bra information och tips på vad som är bra att tänka på inför ditt val. Allt för att underlätta för dig!

Bostadsrättsförsäkring

Innehållsförteckning

Senast uppdaterad: 2024-04-01

Topplista Bäst Bostadsrättsförsäkring 2024

hedvig logo
5/5

1. Hedvig Bostadsrätt

ICA-logo
5/5

2. ICA Bostadsrätt

gofido logga
4/5

3. Gofido Bostadsrätt

Vem erbjuder bäst bostadsrättsförsäkring?

I vår jämförelse av bostadsrättsförsäkringar har vi utsett Hedvig till bäst bostadsrättsförsäkring 2024. Försäkringen är den bästa eftersom den är enkel, flexibel, prisvärd och alltid inkluderar en drulleförsäkring. 

Bäst bostadsrättsförsäkring för dig och ditt hushåll beror på flera faktorer som till stor del är individuella. Det beror bland annat på dina preferenser vad gäller pris och omfattning, storleken på din lägenhet och antalet personer som ska täckas av försäkringen.

Hemförsäkring bostadsrätt jämför innehåll

Innan du bestämmer dig för en bostadsrättsförsäkring för ditt hushåll är det alltid bra att jämföra innehållet hos flera olika försäkringsbolag. Innehållet och erbjudanden som bolagen erbjuder kan skilja sig åt och det är därför bra att utforska marknaden innan du fattar ett beslut. 

Några punkter som kan skilja sig mellan bolagen och som är bra att jämföra är bland annat: omfattning, pris, ersättningsbelopp, bindningstid, självrisk och rabatter. För att underlätta för dig i din jämförelse har vi gått igenom och sammanfattat några populära hemförsäkringar för bostadsrätt. 

hedvig logo
5/5

Hedvig Innehåll

ICA-logo
5/5

ICA Innehåll

gofido logga
4/5

Gofido Innehåll

evoli logo
4/5

Evoli Innehåll

Trygg Hansa logga
4/5

Trygg Hansa Innehåll

Vad kostar hemförsäkring bostadsrätt?

Priset på en hemförsäkring bostadsrätt är från ca 2000 kronor per år och uppåt. Priset varierar beroende på flera individuella faktorer och var du väljer att teckna din försäkring. Det beror bland annat på värdet på din egendom, storleken på ditt hushåll och hur många som omfattas av försäkringen. 

Priset skiljer sig från priset på en hemförsäkring för hyresrätt eftersom den inkluderar både en hemförsäkring och ett bostadsrättstillägg. Genom att fylla i din information och dina individuella preferenser hos det försäkringsbolag som du vill bli kund hos får du en offert med exakta prisuppgifter för just dig och ditt hushåll. Du kan då välja att antingen tacka ja eller nej till offerten. 

Hemförsäkring bostadsrätt pris

En bostadsrättsförsäkrings pris är till stor del individuellt och beror på flera olika faktorer. Det beror bland annat på hur stort hushåll som du har och hur många som ska täckas av försäkringen. 

Priset för en bostadsrättsförsäkring är högre än för en hyresrättsförsäkring eftersom den omfattar större delar av lägenheten. Den inkluderar förutom en hemförsäkring också ett bostadsrättstillägg som inkluderar fast inredning i lägenheten. 

Flera försäkringsbolag erbjuder olika typer av rabatter på bostadsrättsförsäkringar som gör att du kan komma ner i pris. Rabatterna gäller oftast nya kunder men det finns också bolag som erbjuder olika typer av lojalitetsrabatter. Det billigaste priset bör dock inte vara det enda som styr ditt val. Du bör alltid ställa priset mot hur omfattande försäkringen är för att du inte ska bli överraskad när något väl händer.  

bäst bostadsrättsförsäkring

Vad är en bostadsrättsförsäkring?

En bostadsrättsförsäkring är ett begrepp som oftast används för en hemförsäkring för bostadsrätt. Försäkringen inkluderar oftast samma saker som en vanlig hemförsäkring anpassad för hyresrätt och utöver det även ett så kallat bostadsrättstillägg. Det innebär att försäkringen även täcker fast inredning i hemmet som du är ansvarig för när du äger lägenheten. 

En bostadsrättsförsäkring är därför oftast en egen typ av försäkring som du kan teckna hos försäkringsbolagen. Ibland kan det även vara ett tillägg till en vanlig hemförsäkring för hyresrätt och heter då oftast bostadstillägg. 

Om du bor i en bostadsrätt är det viktigt att du har en hemförsäkring som inkluderar ett bostadsrättstillägg. Det är viktigt eftersom du ansvarar även för fast inredning och ytskikt i en bostadsrätt. Med tillägget kan du få ersättning för skador på till exempel golv, väggar och köksinredning. Med en vanlig hemförsäkring för hyresrätt får du vanligtvis bara ersättning för lös egendom i lägenheten. 

Vad ingår i hemförsäkring bostadsrätt?

I en hemförsäkring för bostadsrätt ingår vanligtvis grundskydd för en vanlig hemförsäkring anpassad för hyresrätt men också ett tillägg för fast inredning och ytskikt. Tillägget kallas oftast för bostadsrättstillägg och gör försäkringen mer omfattande eftersom du har ett större ansvar för lägenheten när du äger den. Innehållet och vad som ingår i försäkringen kan skilja sig åt beroende på var du tecknar bostadsrättsförsäkringen. 

De vanligaste skydden som ingår i en hemförsäkring bostadsrätt är delvis grundskyddet som oftast inkluderar egendomsskydd, ansvarsskydd, överfallsskydd, rättsskydd och reseskydd. Utöver det ingår även ett skydd för fast inredning och ytskikt. 

Försäkringen täcker oftast också det ansvar som du har mot bostadsrättsföreningen och dina grannar. Det kan till exempel handla om en brand eller vattenläcka som sprider sig i fastigheten. Det kan då hända att bostadsrättsföreningen kräver skadestånd för deras självrisker. Din bostadsrättsförsäkring kan då täcka ett sådant skadeståndskrav. 

Läs här för mer information om vad som vanligtvis ingår i en hemförsäkring och vilken som är den bästa hemförsäkringen i vår jämförelse. 

Hur tecknar jag ett bostadsrättstillägg?

Det finns flera olika sätt att teckna ett bostadsrättstillägg på. Det vanligaste sättet är att teckna ett bostadsrättstillägg som ett tillägg till din hemförsäkring eller att teckna en bostadsrättsförsäkring direkt som oftast inkluderar både en hemförsäkring och ett bostadsrättstillägg. 

Ett annat sätt är att bostadsrättsföreningen tecknar ett kollektivt bostadsrättstillägg som ger varje medlem ett tillägg till sin hemförsäkring. En sådan försäkring brukar kallas för en kollektiv bostadsrättsförsäkring. 

Vad är skillnaden på en bostadsrättsförsäkring och en hemförsäkring?

En hemförsäkring täcker normalt den lösa egendom som du har i lägenheten. Alltså de saker som du äger och som finns i hemmet. 

En bostadsrättsförsäkring inkluderar ett bostadsrättstillägg. Det innebär att försäkringen är mer omfattande och att du även kan få ersättning för fast inredning och ytskikt. 

Det är viktigt att en bostadsrättsförsäkring både inkluderar en hemförsäkring och ett bostadsrättstillägg. Vanligtvis gör försäkringen det om den heter bostadsrättsförsäkring. 

Försäkringsbolag i vår jämförelse

Vi har jämfört fyra populära försäkringsbolag. Alla erbjuder bra bostadsrättsförsäkringar. Nedan har vi sammanfattat försäkringsbolagens erbjudanden för att du enkelt ska se vilken som passar dig bäst. 

Hedvig Bostadsrättsförsäkring

Hedvig erbjuder en omfattande hemförsäkring som är skräddarsydd för dig som bor i en bostadsrätt. Bolaget inkluderar förutom de vanliga faktorerna som ingår i en hemförsäkring även ett bostadsrättstillägg. 

Med bostadsrättstillägget får du ersättning för skador som uppkommer på den fasta inredningen i lägenheten som till exempel golv, väggar och köksinredning. 

I hemförsäkringen ingår även ersättning för lösöre upp till 1 000 000 kronor och en drulleförsäkring med ersättning upp till 50 000 kronor per sak ingår alltid. 

Hedvig erbjuder dessutom en digital lösning där du samlar alla dina försäkringar och enkelt kan ställa frågor och anmäla ett ärende direkt i appen. Bolaget erbjuder även rabatter i form av Hedvig Forever och studentrabatter. 

Läs mer i vår recension och Hedvig omdöme här. 

hedvig logo
5/5

Hedvig Bostadsrätt

ICA Bostadsrättsförsäkring

ICA erbjuder en bostadsrättsförsäkring som går att teckna av dig som bor i en bostadsrätt. Förutom att bolaget erbjuder ett grundskydd inkluderar försäkringen även ett bostadsrättstillägg. 

Bostadsrättstillägget gör att du kan få ersättning för skador som sker på den fasta inredningen i lägenheten. 

Hemförsäkringen inkluderar alltid en drulleförsäkring och ersätter lösöre upp till 1 000 000 kronor. Det är möjligt att utöka försäkringens omfattning ytterligare med Pluspaketet. 

Hos ICA har du även möjlighet att samla ICA bonus med försäkringskostnaden. För dig som är student är det också möjligt att få studentrabatt på försäkringen. Läs mer under hemförsäkring student. 

Läs mer i vår recension och ICA hemförsäkring omdöme här. 

ICA-logo
5/5

ICA Bostadsrätt

Gofido Bostadsrättsförsäkring

Gofido erbjuder en flexibel bostadsrättsförsäkring där du själv bestämmer innehåll och omfattning. På så sätt har du möjlighet att själv påverka innehållet och din premie. Som standard erbjuder Gofido en enkel hemförsäkring som du själv kompletterar med olika tillval och tillägg efter vad du vill ska ingå. Bostadsrättstillägget behöver du själv lägga till för att det ska ingå. 

I försäkringen ingår som standard bland annat ett reseskydd på 30 dagar, ansvarsskydd och du bestämmer själv omfattningen på ditt ersättningsbelopp för lösöre. Det är också möjligt att välja till olika saker till försäkringen som till exempel din cykel. Drulle ingår inte som standard men finns som tillägg. Dessutom finns det ett tillägg för en överfallsförsäkring och ett utökat reseskydd. 

Läs mer i vår Gofido recension

gofido logga
4/5

Gofido Bostadsrätt

Evoli Bostadsrättsförsäkring

Evoli erbjuder en modern bostadsrättsförsäkring med en låg premie. Bostadsrättsförsäkringen passar dig som sällan eller aldrig drabbas av skador och därför vill betala en så låg premie som möjligt. För att kunna erbjuda en låg premie har bolaget en högre självrisk än övriga försäkringsbolag. 

I försäkringen ingår bland annat ett bostadsrättstillägg, ansvarsskydd, reseskydd i 45 dagar och ersättningsbelopp som anpassas efter dina behov. Det är också möjligt att teckna olika tillägg för att öka omfattningen av din försäkring. Bolaget erbjuder bland annat ett tillägg för drulle och en ökad försäkring för reseskydd. 

Läs mer i vår Evoli recension

evoli logo
4/5

Evoli Bostadsrätt

Trygg Hansa Bostadsrättsförsäkring

Trygg Hansa erbjuder en flexibel hemförsäkring för dig som bor i bostadsrätt. Försäkringen inkluderar ett bostadsrättstillägg och en hemförsäkring. Försäkringen erbjuder bland annat ersättning för lösöre med upp till 1 500 000 kronor. 

I försäkringen ingår också bland annat reseskydd, ansvarsskydd och rättsskydd. Det går även att utöka skyddet ytterligare med olika typer av tillägg. Till exempel går det att teckna ett tillägg för en drulleförsäkring och en utökad bostadsrättsförsäkring som även ersätter otursskador. 

Läs mer i vår recension om Trygg Hansa omdöme. 

Trygg Hansa logga
4/5

Trygg Hansa Bostadsrätt

Vanliga frågor & svar

Behöver jag en tilläggsförsäkring bostadsrätt?

Ja, om du bor i bostadsrätt behöver du en hemförsäkring som också inkluderar en tilläggsförsäkring för bostadsrätt. Oftast kallas tillägget för bostadsrättstillägg. En bostadsrättsförsäkring inkluderar oftast hemförsäkring och ett bostadsrättstillägg. 

Om du äger en bostadsrätt har du enligt lag och stadgarna i bostadsrättsföreningen ansvarar för det inre underhållet i din bostadsrätt. Läs mer om vad lagen säger här.

Vad är skillnaden mellan en bostadsrättförsäkring och en hyresrättsförsäkring?

Det är viktigt att du tecknar en hemförsäkring oavsett vilket typ av hushåll som du har. Det finns olika typer av hemförsäkringar som är anpassade beroende på var du bor. 

Om du bor i en bostadsrätt ska du teckna en bostadsrättsförsäkring som inkluderar både en hemförsäkring och ett bostadsrättstillägg. Det är viktigt eftersom du har ett större ansvar för ytskiktet och fast inredning när du bor i en bostadsrätt. 

En hyresrätt har inte samma ansvar för det inre underhållet och därför gäller en hyresrättsförsäkring endast för den lösa egendomen i hemmet.

Vem gäller bostadsrättsförsäkringen för?

Bostadsrättsförsäkringen gäller vanligtvis för dig som är försäkringstagare och de som är folkbokförda på adressen. Det krävs oftast också att de som är folkbokförda på adressen bor stadigvarande i lägenheten. Försäkringsbolagens villkor kan skilja sig åt vad gäller hur du inkluderar personer i försäkringen. Se respektive försäkringsbolags hemsida för mer information.

Vad är en kollektiv bostadsrättsförsäkring?

En kollektiv bostadsrättsförsäkring är en form av gruppförsäkring där bostadsrättsförsäkringen tecknar ett kollektivt bostadstillägg som ger varje medlem ett tillägg till sin hemförsäkring. Fördelen med en kollektiv lösning är att alla som bor i huset har samma försäkringsbolag och att alla verkligen har en försäkring. 

Nackdelen med en sådan lösning är bland annat att du kan behöva ta dina fel genom styrelsen eftersom det är en gruppförsäkring. Det kan innebära att du själv inte kan kontakta försäkringsbolaget med enskilda besvär. Det kan också vara en nackdel eftersom du själv inte bestämmer hur omfattande försäkringen är. 

Ingår drulleförsäkring?

Drulleförsäkring, eller allriskförsäkring som det också kallas, kan ingå i hemförsäkringens standardutbud. Om det inte ingår i standardutbudet finns det oftast som tillägg. Det skiljer sig beroende på vilket försäkringsbolag som du tecknar din försäkring hos. Drulleförsäkring ingår i standardutbudet hos bland annat Hedvig och ICA

Fler frågor och svar

Den bästa bostadsrättsförsäkringen för dig beror på flera faktorer som till stor del är individuella. Det beror bland annat på dina personliga preferenser, storleken på din bostad och omfattningen av försäkringen. Läs mer i vår jämförelse. 

Ja, du som bor i en bostadsrätt behöver en hemförsäkring som täcker både lös egendom och inre underhåll. Det är därför viktigt att du tecknar både en hemförsäkring och ett bostadsrättstillägg.

Om du bor i en bostadsrätt har du oftast ansvaret för det inre underhållet för din lägenhet. Oftast innebär det att du ansvarar för ytskikt, fast inredning, glas och bågar i fönster och lägenhetens ytterdörr och innerdörrar.

Med ytskikt menar försäkringsbolagen oftast väggar, golv och tak. Det inkluderar vanligtvis materialet på ytskiktet som till exempel klinker och parkett. Definitionen brukar framgå i försäkringsbolagens villkor.

Med fast inredning menar försäkringsbolagen oftast sådant som är installerat och fast i lägenheten. Det är bland annat: vitvaror, köksinredning, badkar, handfat och toalett. Det framgår i respektive försäkringsbolags villkor.