Försäkringspremie

Ett begrepp som ofta kommer upp när du jämför försäkringar är försäkringspremie.

I den här artikeln går vi igenom vad en försäkringspremie är och vad det innebär för dig som konsument.

försäkringspremie

Innehållsförteckning

Senast uppdaterad: 2022-04-20

Vad är en försäkringspremie?

En försäkringspremie är det belopp som du betalar varje månad för att din försäkring ska gälla. Ibland kallas försäkringspremie för försäkringskostnad. 

Det är med andra ord den kostnad som du som konsument måste betala för en försäkring. Premien fungerar som en intäkt till försäkringsbolaget och genom att betala premien har försäkringsbolaget en skuld till dig som försäkringstagare att täcka eventuella anspråk som görs på försäkringen.

Försäkringspremier krävs hos de flesta försäkringsbolag för vanliga försäkringar som till exempel sjukvårdsförsäkringar, hemförsäkringar, bilförsäkringar och personförsäkringar.

Hur mycket kostar en försäkringspremie?

Priset på försäkringspremien är individuellt och sätts från försäkringsbolagen baserat på flera faktorer som beror på din situation och dina önskemål av försäkring. 

Faktorerna som påverkar ditt pris kallas ofta för premiegrundande faktorer. Några faktorer som påverkar priset på din försäkringspremie är bland annat tidigare skadestatistik, din ålder, vilken typ av försäkring som du tecknar och hur omfattande den är. 

Vanligtvis ingår även en administrativ kostnad som försäkringsbolagen tar ut som också påverkar priset på försäkringspremien. Priset på de administrativa kostnaderna kan skilja sig kraftigt mellan olika försäkringsbolag. Det är därför alltid bra att jämföra flera försäkringar och deras prisförslag innan du tecknar en försäkring. 

Det är hos flera försäkringsbolag möjligt att påverka din försäkringspremie genom att vara skadefri eller genom olika lojalitetsprogram. Hedvig erbjuder bland annat en sådan möjlighet och ger dig möjlighet att få en premie på 0 kronor. Läs mer i recensionen. 

Krävs en försäkringspremie för hemförsäkringar?

Ja, du måste betala en försäkringspremie för din hemförsäkring för att den ska gälla. Priset är till stor del individuellt och beror på flera olika faktorer. Det är därför att bra att jämföra hemförsäkringar och olika bolag innan du tecknar en försäkring.

Krävs en försäkringspremie för olycksfallsförsäkringar?

Ja, för att din olycksfallsförsäkring ska gälla krävs det att du betalar en försäkringspremie för försäkringen. Premien kan variera beroende på vilket försäkringsbolag som du tecknar försäkringen hos. Det är därför bra att jämföra olycksfallsförsäkringar och bolagens prisförslag innan du bestämmer dig. Se mer här om vilken som är den bästa olycksfallsförsäkringen i vår jämförelse. 

Hur ofta betalas premien?

Hur ofta som du behöver betala premien varierar beroende på vilket försäkringsbolag som du tecknar försäkring hos. De flesta bolag ger dig möjlighet att själv välja hur ofta som du ska betala premien. Det går vanligtvis att välja månads-, kvartal-, halvårs- eller helårsbetalning. 

Premien som du betalar är totalt densamma men om du väljer att dela upp den på flera olika tillfällen per år dras det en liten summa i taget. Ofta är det möjligt att antingen betala med faktura eller autogiro. 

Vanliga frågor & svar

En försäkringspremie är det belopp som du betalar varje månad för att din försäkring ska gälla. Ibland kallas försäkringspremie för försäkringskostnad. 

Priset på försäkringspremien är individuellt och sätts från försäkringsbolagen baserat på flera faktorer som baseras på din situation och dina önskemål av försäkring. Den beror också på vilken försäkring som du tecknar. 

Fler artiklar