Egendomsskydd

Egendomsskydd ingår i din hemförsäkring. Med egendomsskyddet syftar man till det skydd du har för din egendom, dvs saker som du äger och ansvarar för privat.

Ditt egendomsskydd går i kraft om du till exempel skulle vara med om en brand, skadegörelse eller stöld. I denna artikel går vi igenom allt om vad egendomsskydd innebär i din hemförsäkring.

egendomsskydd

Innehållsförteckning

Senast uppdaterad: 2024-04-05

Vad är egendomsskydd?

Med egendomsskydd syftar man till det skydd som dina privata ägodelar och saker omfattas av genom hemförsäkringen. Detta skydd omfattar den fysiska egendom som du äger och ansvarar för privat, som även kallas lösöre. Det kan handla om dina egna saker såväl som saker som du lånat eller hyrt. 

I egendomsskyddet brukar man ofta räkna med ägodelar som dator, mobiltelefon, inredning och möbler, men det kan även inkludera andra saker som du använder privat. Beroende på vilken hemförsäkring du har kan egendomsskyddet variera i frågan om vad som omfattas och ingår. I vissa fall kan även fast inredning och byggnadsdelar omfattas.

Vad innebär egendomsskydd i en hemförsäkring?

Om du tecknat en hemförsäkring med egendomsskydd kommer ditt egendomsskydd träda i kraft om du skulle vara med om en brand, stöld, inbrott eller skadegörelse. Alla skador som uppkommer i samband med händelsen omfattas av egendomsskyddet i din hemförsäkring. 

Har du en försäkring som inkluderar drulle eller allrisk kommer även egendomsskyddet medföra att du får täckning och ersättningsskydd av skador som uppkommer av oförutsedda olyckshändelser. Det så länge olyckshändelsen berör eller går ut över dina personliga ägodelar som används i privat bruk. Läs mer om drulleförsäkring.

Då gäller inte egendomsskyddet

Det finns vissa undantag som inte täcks av egendomsskyddet i hemförsäkringen. Det gäller till exempel inte för byggnader eller fordon, så som bilar eller båtar. Det innebär till exempel att om din bil skulle bli stulen så kommer inte ditt egendomsskydd i hemförsäkringen att omfatta de skador eller kostnader som uppstår till följd av händelsen. För din bil behöver du därför teckna en separat försäkring. 

Det finns ibland även ett maximalt försäkringsbelopp som egendomsskyddet täcker för vissa saker. Det kan till exempel gälla för dyrare elektronik och smycken. I dessa fall kan du behöva teckna ett tillägg för att egendomsskyddet ska gälla. I försäkringsbolagens villkor framgår om det finns specifika saker som inte ingår i egendomsskyddet.  

Skyddet skiljer sig också åt beroende på om du har en hyresrättsförsäkring, bostadsrättsförsäkring, villaförsäkring eller fritidshusförsäkring.

Egendomsskydd vid stöld och skadegörelse – vad gäller?

Beroende på vilken hemförsäkring du tecknat kan det vara så att ditt egendomsskydd omfattar olika saker. I regel gäller egendomsskyddet om du är med om stöld eller skadegörelse på egendom som du har i din bostad eller ett biutrymme (t ex tvättstuga eller källare). 

Det är också vanligt att ditt egendomsskydd träder i kraft om någon stulit eller skadat privata saker och ägodelar som du tagit med utanför bostaden, eller som du förvarar på annan plats än just i bostaden. Vi vill dock förtydliga att varje enskilt försäkringsbolag har specifika regler för vilka delar av din egendom som omfattas och inte omfattas av egendomsskyddet. Läs mer hos respektive försäkringsbolag och dess villkor.

Vid läckage och vattenskada

Om dina saker skadas, förstörs eller försvinner till följd av läckage i bostaden, eller i samband med en vattenskada, kan du få ersättning för det via ditt egendomsskydd. Vad som gäller i detalj kring vilka ägodelar som omfattas av ditt egendomsskydd kan variera från olika försäkringar och försäkringsbolag. 

Vanligtvis ska du få ersättning för skada på egendom i samband med oförutsedda olyckshändelser och olyckor som orsakats av andra i din bostad eller på annan plats där du förvara sådant som du använder och ansvarar för i privat bruk. 

Egendomsskydd vid brand – vad gäller?

Om din privata egendom (lösöre) tar skada eller förstörs av en brand omfattas det av egendomsskyddet. Det samma gäller om en brand skulle uppstå i samband med att en blixt slår ner, och att det resulterar i skada eller förstörelse av sådant som du äger, lånar och ansvarar för privat. 

Läs mer i vår jämförelse och se vilket försäkringsbolag som erbjuder den bästa hemförsäkringen

Fler artiklar