Olycksfallsförsäkring

Hitta den bästa olycksfallsförsäkringen för dig

Vi har samlat och jämfört flera populära olycksfallsförsäkringar för att du ska hitta den bästa olycksfallsförsäkringen för dig.

Här hittar du tips och information om vad du bör tänka på inför din jämförelse och ditt val.

bästa olycksfallsförsäkringen

Innehållsförteckning

Senast uppdaterad: 2024-04-01

Bäst Olycksfallsförsäkring 2024

hedvig logo
5/5

1. Hedvig Olycksfallsförsäkring

ICA-logo
5/5

2. ICA Olycksfallsförsäkring

Vilken är den bästa olycksfallsförsäkringen 2024?

I vår jämförelse av tre populära olycksfallsförsäkring har vi utsett Hedvig till den bästa olycksfallsförsäkringen 2024.  

Den bästa olycksfallsförsäkringen för dig beror på flera faktorer som till stor del är individuella. Det beror bland annat på vilka preferenser du har, vilken maximal ersättning som du väljer och om du har flera försäkringar hos försäkringsbolaget. 

Samtliga olycksfallsförsäkringar som vi jämfört på den här sajten är bra och pålitliga försäkringar. Beroende på vad du tycker är extra viktigt för dig kan den bästa olycksfallsförsäkringen skilja sig från vad som är bäst för andra. Du kanske är mer intresserad av en billig olycksfallsförsäkring och inte den som är mest omfattande. 

Jämför olycksfallsförsäkringar

Jämför olycksfallsförsäkringar innan du bestämmer dig för vilken som passar dig bäst. De flesta försäkringsbolag erbjuder försäkringar för olycksfall under personförsäkringar. Beroende på vilket försäkringsbolag som du väljer kan utbudet skilja sig. Omfattningen och priset på försäkringarna kan också skilja sig åt. 

I vår jämförelse av populära försäkringsbolag har vi tittat närmare på flera viktiga punkter som är bra att jämföra hos försäkringsbolagen och ställt bolagen mot varandra. Vi har i vår jämförelse tittat övergripande på vad bolagen erbjuder när det kommer till olycksfall. För en anpassad försäkring för just dig rekommenderar vi att du efterfrågar ett prisförslag hos respektive bolag. 

hedvig logo
5/5

Hedvig Innehåll

ICA-logo
5/5

ICA Innehåll

Trygg Hansa logga
4/5

Trygg Hansa Innehåll

Vad kostar en olycksfallsförsäkring?

En olycksfallsförsäkring kostar från ca 100 kronor i månaden. Priset varierar beroende på vilket försäkringsbolag som du väljer att teckna din försäkring hos. Det beror också på hur omfattande försäkringen som du väljer är och hur högt ersättningsbelopp som du väljer. 

Om du samlar flera av dina försäkringar hos samma försäkringsbolag får du ofta även ta del av samlingsrabatter som gör att du kommer ner ytterligare i pris. 

Olycksfallsförsäkring pris

Priset på en olycksfallsförsäkring är individuellt och beror på flera faktorer. Det beror bland annat på din tidigare försäkringshistorik, dina preferenser och hur omfattande som du vill att försäkringen ska vara. 

Exakta prisuppgifter för dig får du genom att begära ett prisförslag hos det försäkringsbolag som du är intresserad av att teckna en försäkring hos. 

En olycksfallsförsäkring med ett högre ersättningsbelopp kostar mer i månaden än en olycksfallsförsäkring med ett lägre ersättningsbelopp. Vanligtvis går det att välja ersättningsbelopp hos försäkringsbolagen från 500 000 kronor till 2 000 000 kronor. 

Priset beror också i många fall på om du har fler än en försäkring hos försäkringsbolaget. Det kan till exempel handla om att du får en samlingsrabatt om du har både en personförsäkring och hemförsäkring hos bolaget. Se mer om vem som har den bästa hemförsäkringen.

jämför olycksfallsförsäkringar

Vad är en olycksfallsförsäkring?

En olycksfallsförsäkring är en form av personförsäkring som kan ge ersättning om du drabbas av en olycksfallsskada. Det går också att med försäkringen få invaliditetsersättning om din skada blir bestående. 

Ett olycksfall definieras oftast hos försäkringsbolagen som en kroppsskada genom plötslig ofrivillig yttre händelse. För att kunna få ersättning för din olycksfallsförsäkring krävs det att kriterierna för ett olycksfall är uppfyllda. 

Den ersättning som du kan erhålla beror på vilken skada du råkat ut för och vilket ersättningsbelopp som du tecknat. Ett högre ersättningsbelopp ger oftast en högre ersättning när du råkat ut för en skada. Vanligtvis sänks beloppet med din ålder. Hos vissa försäkringsbolag upphör även försäkringen vid en viss ålder. 

Varför ska man ha en olycksfallsförsäkring?

En olycksfallsförsäkring är bra att ha eftersom den täcker kostnader i samband med ett olycksfall och om du skulle råka ut för någon bestående skada till följd av ett olycksfall. Försäkringen är därför bra att ha om du skulle råka ut för en olycka eller liknande. 

Om du utsätter dig själv för riskfyllda aktiviteter kan det vara bra att se över om ditt försäkringsbolag verkligen täcker ett olycksfall kopplat till dina aktiviteter. Det kan också vara bra att se över om försäkringsbolaget har någon ålder då försäkringen upphör. 

Vissa arbetsgivare eller föreningar erbjuder olika försäkringslösningar som ibland inkluderar en olycksfallsförsäkring. Det är då viktigt att försäkringen täcker olyckshändelser utanför jobbet annars behöver du teckna en egen olycksfallsförsäkring. 

Vad täcker en olycksfallsförsäkring?

Innehållet i en olycksfallsförsäkring kan skilja sig åt beroende på hos vilket försäkringsbolag som du tecknar försäkringen. Vanligtvis ingår dessa punkter:

1. Medicinsk och ekonomisk invaliditet

Medicinsk invaliditet ingår vanligtvis i försäkringen och innebär att du kan få ersättning om dina skador blir bestående. Även ekonomisk invaliditet kan ingå i försäkringen. Det innebär att du kan få ersättning om du inte längre kan arbeta heltid till följd av dina skador.

2. Engångsbelopp

Hos flera försäkringsbolag är det möjligt att få ett engångsbelopp för vissa skador som uppkommit genom olycksfall. Det kan till exempel handla om en brännskada. I försäkringsbolagens villkor framgår det vilka skador som du kan få ersättning för.

3. Sjukhusvistelse och sjukvårdskostnader

Om du tvingas uppsöka sjukvård akut och behöver stanna på sjukhuset till följd av ett olycksfall kan du få akutersättning och ersättning för sjukhusvistelsen. 

Det är också möjligt att få ersättning för sjukvårdskostnader efter olycksfallet. Det gäller också tandskadekostnader. För att ersättning ska betalas ut krävs det att villkoren är uppfyllda hos försäkringsbolagen och att kostnaderna är nödvändiga. Ersättningen kan skilja sig åt beroende på försäkringsbolag. 

4. Ersättning för ärr

De flesta försäkringsbolag ger ersättning för ärr som uppkommit till följd av en olycksskada. För att få ersättningen krävs det i många fall att du måste uppsöka sjukvård och att ärret har sytts eller tejpats. Beroende på hur omfattande och framträdande ärret är kan ersättningen skilja sig åt.

5. Ersättning vid dödsfall

Om du skulle dö till följd av ett olycksfall betalas ett engångsbelopp ut till ditt dödsbo eller din förmånstagare.

Försäkringsbolag i vår jämförelse

Alla försäkringsbolag i vår jämförelse erbjuder bra olycksfallsförsäkringar. Nedan har vi sammanfattat försäkringsbolagens erbjudanden för att du enkelt ska se vilken som passar dig bäst. 

Hedvig Olycksfallsförsäkring

Hedvig erbjuder en prisvärd och enkel olycksfallsförsäkring som går att teckna för dig som har en hemförsäkring hos bolaget. Försäkringen går att teckna för upp till 6 personer och täcker då skador som kan uppkomma till följd av olycksfall. 

Försäkringen täcker bland annat vård och behandling av olycksfallsskador, tandskador, sjukhusvistelse, ärr, krishjälp, bestående men, förlorad arbetsförmåga och dödsfall. 

Det maximala ersättningsbeloppet uppgår till 1 000 000 kronor och gäller för både ekonomisk och medicinsk invaliditet. Ersättningsbeloppet sänks med åldern från 46 års ålder med 50 000 kronor per år. Försäkringen upphör vid dödsfall. 

Hedvig har en digital och modern försäkringslösning där du sköter alla försäkringar i en app. 

Läs mer om Hedvigs erbjudanden under Hedvig omdöme

hedvig logo
5/5

Hedvig Olycksfallsförsäkring

ICA Olycksfallsförsäkring

ICA erbjuder en olycksfallsförsäkring som finns att teckna som ett tillägg till dina försäkringar hos bolaget.

Försäkringar inkluderar bland annat ersättning till följd av olycksfall för sjukhusvistelse, tandskada, sveda och värk, rehabilitering, medicinsk och ekonomisk invaliditet och dödsfall. 

Maximalt ersättningsbelopp uppgår till 1 000 000 kronor för både medicinsk och ekonomisk invaliditet. Ersättningsbeloppet sänks med åldern från 58 års ålder med 100 000 kronor per år. Försäkringen upphör vid dödsfall. 

Genom att samla dina försäkringar hos ICA får du ICA bonus att handla för. Om du är student ingår dessutom en olycksfallsförsäkring i din hemförsäkring hos bolaget. Läs mer under hemförsäkring student

Läs mer om vilka försäkringar som ICA erbjuder under ICA omdöme

ICA-logo
5/5

ICA Olycksfallsförsäkring

Trygg Hansa Olycksfallsförsäkring

Hos Trygg Hansa kan du teckna en kombinerad sjuk- och olycksfallsförsäkring eller bara en olycksfallsförsäkring. Med försäkringen kan du få ersättning för om du skadas till följd av en olycka. Försäkringen inkluderar ersättning för medicinsk invaliditet. 

Du väljer själv vilken maxersättning som du vill teckna för försäkringen och det högsta möjliga beloppet att teckna är 1 000 000 kronor. Försäkringen kan kompletteras för ytterligare skydd med tillägg för livförsäkring och tillägg för privatvård.

Läs mer här om Trygg Hansa omdöme. 

Trygg Hansa logga
4/5

Trygg Hansa Olycksfallsförsäkring

Vanliga frågor & svar

Ingår en olycksfallsförsäkring i hemförsäkringen?

Nej, en olycksfallsförsäkring ingår vanligtvis inte i hemförsäkringen. Om det ingår så framgår det i försäkringens villkor. Oftast går det att teckna en olycksfallsförsäkring som tillägg till hemförsäkringen. Ju fler försäkringar som du tecknar hos ett och samma försäkringsbolag erhåller du också oftast samlingsrabatter hos bolaget.

Vad är en personförsäkring?

En personförsäkring är ett annat namn för försäkringar som täcker dig personligen. Det inkluderar oftast en sjukförsäkring, en olycksfallsförsäkring och en livförsäkring.

Vad är skillnaden på en sjukförsäkring och en olycksfallsförsäkring?

En sjukförsäkring kan ge ersättning till kostnader som uppkommer till följd av sjukdom och en olycksfallsförsäkring kan ge ersättning till kostnader som uppkommer till följd av ett olycksfall. För ett komplett skydd för både sjukdomar och olycksfall krävs en sjuk- och olycksfallsförsäkring. 

En försäkring som täcker både sjukdom och olycksfall kan ha olika namn hos försäkringsbolagen. Det är därför viktigt att du ser över innehållet så du vet vad försäkringen täcker. 

Hur vet man om man har en olycksfallsförsäkring?

Du kan se om du har en olycksfallsförsäkring hos ditt försäkringsbolag. Det går vanligtvis att se på mina sidor eller liknande. Det kan också vara så att du är medförsäkrad i familjen upp till en viss ålder eller att din make/maka har en försäkring för er båda. 

Du kan också ha en olycksfallsförsäkring via din arbetsgivare eller liknande. Det är dock viktigt att försäkringen även gäller utanför arbetstid för att ditt skydd ska vara komplett. 

Har man olycksfallsförsäkring genom jobbet?

Flera arbetsgivare erbjuder försäkringslösningar för sina arbetsgivare som inkluderar en olycksfallsförsäkring. Hör med din arbetsgivare för att säkerställa om så är fallet för dig. Det är också viktigt att försäkringen även gäller utanför arbetstid för att skyddet ska vara komplett. Om den inte gör det behöver du teckna en egen olycksfallsförsäkring.

Kan jag få ersättning för ett ärr?

Ja, det är möjligt att få ersättning för ett ärr som uppkommit till följd av ett olycksfall. Försäkringsbolagens krav för att få ersättning kan skilja sig åt och beror i många fall på hur framträdande ärret är och hur det hanterats. Läs mer i försäkringsbolagens villkor.

Om du vill ha hjälp med att driva ditt försäkringsärende kan du ta hjälp av tjänsten Insurello

Vad är ett olycksfall?

Ett olycksfall definieras oftast hos försäkringsbolagen som en kroppsskada som uppstår genom en plötslig yttre händelse. Oftast kräver försäkringsbolagen att händelsen ska leda till kroppsskada, vara plötslig och ofrivillig och vara till följd av en yttre händelse. Definitionen kan skilja sig åt beroende på vilket försäkringsbolag som du har en försäkring hos men definieras alltid i försäkringsbolagets villkor.

Fler frågor och svar

Den bästa olycksfallsförsäkringen för dig beror på flera individuella faktorer. Det beror bland annat på dina preferenser, din ålder, hur omfattande försäkring som du vill ha och din försäkringshistorik. Läs mer i vår jämförelse. 

För att kunna få ersättning om du skulle råka ut för en olycka behöver du ha en olycksfallsförsäkring. En olycksfallsförsäkring är bra att ha eftersom den täcker kostnader i samband med ett olycksfall och om du skulle råka ut för någon bestående skada till följd av ett olycksfall.