Användarvillkor

Här hittar du våra användarvillkor för dig som besöker vår webbplats. Vi rekommenderar alla som besöker vår webbplats att läsa igenom och vara införstådd med våra användarvillkor innan ni börjar använda webbplatsen. 

Familj

Innehållsförteckning

Användning av webbplatsen är förknippat med ett antal villkor som specificeras nedan på denna webbsida. Villkoren gäller mellan juridisk person: organisationsnummer 559363-3323 (Försäkra hem) och dig (Användaren) som besöker, eller på annat sätt använder, webbplatsen försäkrahem.se. Genom att besöka och använda webbplatsen försäkrahem.se accepterar du att vara bunden av och följa våra villkor. 

1. Allmänt

1.1. Försäkrahem.se är en informativ webbplats som behandlar ämnen kopplade till hemförsäkringar, olycksfallsförsäkringar och försäkringsbolag. Tjänsten är framtagen i syfte att fungera som kompletterande beslutsunderlag för Användare som utvärderar olika försäkringsbolag och hemförsäkringar på marknaden.  

1.2. Tjänsterna på försäkrahem.se är gratis och tillgänglig för alla som besöker webbplatsen försäkrahem.se.

2. Försäkra hem:s ansvar

2.1. Försäkra hem arbetar aktivt med att erbjuda en så bra tjänst som möjligt och strävar därför hålla informationen på webbplatsen uppdaterad, aktuell och korrekt. Vi reserverar oss dock för eventuella fel på webbplatsen och tar ej ansvar för faktafel eller ouppdaterad information.

2.2. Försäkra hem ansvarar ej för de beslut Användaren fattar eller eventuella avtal Användaren ingår.

3. Intäktsmodell

3.1. Tjänsten kostar inte Användaren något, utan tjänsten är och kommer alltid att vara gratis. Intäkterna kommer från så kallade partnerlänkar, vilket innebär att Försäkra hem får ersättning ifall Användaren väljer att teckna ett avtal hos ett försäkringsbolag genom en av våra partnerlänkar. 

Att teckna en hemförsäkring eller olycksfallsförsäkring genom en partnerlänk kostar inte användaren något extra men det bidrar till att Försäkra hem kan vidareutveckla sin tjänst. 

Användaren är inte på något sätt bunden till att teckna försäkring genom våra partnerlänkar utan kan lika gärna vända sig direkt till försäkringsbolagen vid eventuellt öppnande av konto.

4. Användarens ansvar

4.1. Användaren är införstådd med att tecknande av hemförsäkring eller olycksfallsförsäkring är förknippat med vissa åtaganden och förpliktelser som Användaren själv står för.

4.2. Användaren är införstådd med, och accepterar att Försäkra hem reserverar sig mot eventuella faktafel och att det är Användarens ansvar att säkerställa att informationen på webbplatsen är korrekt och uppdaterad. 

4.3. Användaren är införstådd med att webbplatsen innehåller så kallade partnerlänkar.

4.4. Användaren accepterar att denna inte får distribuera material från webbplatsen utan vårt tillstånd. Användaren är däremot alltid välkommen att länka till relevanta avsnitt.

4.5. Användaren får inte använda tjänsten på sånt sätt att Försäkra hem kan ta skada. Det avser aktiviteter som t.ex. dataintrång, publicering av plagierat material eller på annat sätt använda varumärket på sätt som kan uppfattas som stötande. 

5. Hantering av personuppgifter och säkerhet

5.1. Hur personuppgifter, cookies och säkerhet hanteras regleras av Försäkra hem:s integritetspolicy

6. Ändringar i villkoren

6.1. Användarvillkoren kan komma att ändras vid behov. Användare som besöker och använder tjänsten efter en ändring accepterar de nya villkoren.

7. Eventuell tvist och tillämplig lag

7.1. Svensk lagstiftning tillämpas för villkoren och eventuella tvister ska slutligen avgöras vid svensk domstol.

8. Kontakt

8.1. Behöver användare komma i kontakt med Försäkra hem finns de olika alternativen beskrivna på kontaktsidan. 

8.2. Ifall Användaren hittar felaktig eller ouppdaterad information får Användaren gärna kontakta Försäkra hem på kontakt@försäkrahem.se.

Villkoren uppdaterades senast: 2022-05-10.