Rättsskydd i hemförsäkringen

I hemförsäkringen ingår något som kallas för rättsskydd. Rättsskyddet innebär att du som konsument kan ha rätt till ersättning för rättegångs- och ombudskostnader.

I den här artikeln går vi igenom vad rättskydd i hemförsäkringen innebär och när det gäller. 

rättsskydd

Innehållsförteckning

Senast uppdaterad: 2023-03-25

Vad innebär rättsskydd i hemförsäkringen?

I den hemförsäkring eller villaförsäkring du har ingår diverse saker, däribland något som kallas för rättsskydd. Detta rättsskydd innebär att du som konsument kan ha rätt till ersättning för rättegångs- och ombudskostnader. Det vill säga, din hemförsäkring kan ge dig ersättning för de kostnader som kan uppstå om du hamnar i en rättslig tvist och av den anledningen är i behov av att anlita ett juridiskt ombud. 

För att rättsskyddet i försäkringen ska vara giltigt och för att du ska få använda det krävs det att den juridiska tvisten är ett så kallat tvistemål, som i sin tur ska kunna prövas i rätten. Det antingen i tingsrätten, hovrätten eller Högsta domstolen.

Vad täcker rättsskyddet?

Rättsskyddet är ett skydd du kan få användning av om du skulle ingå i en rättslig tvist, och att du därmed behöver anlita ett juridiskt ombud för att få hjälp med fallet. 

Med ditt rättsskydd kan du då få ersättning för de rättegångs- och ombudskostnader som uppstår i samband med den rättsliga tvisten. Skyddet kan alltså täcka kostnader för den juridiska hjälp du anlitar, samt för andra rättegångskostnader som du ska betala för saker som utredning och bevisning. 

Du kan även få ersättning för de kostnader du kan bli skyldig att betala om du skulle förlora tvisten. I sådana fall är det nämligen inte ovanligt att du själv måste stå för motpartens ombudskostnader, vilka du då kan få hjälp med att betala från ditt rättsskydd. 

I vilka tvister gäller rättsskyddet?

Om tvisten du hamnat i är ett så kallat tvistemål och kan prövas i tingsrätten, hovrätten eller Högsta domstolen kan du få ersättning från rättsskyddet i din hemförsäkring. Det kan handla om vanliga tvister som tvister för skadestånd, fel i fastigheter eller arvstvister, där ditt rättsskydd alltså ger dig rätt till ersättning för att du anlitar ett juridiskt ombud. 

Hemförsäkringen och rättsskyddet gäller dock inte om tvisten handläggs av annan domstol eller myndighet, som till exempel av Kronofogdemyndigheten eller Hyresnämnden. Inte heller om det handlar om en intern prövning inom försäkringsbolaget eller i en försäkringsnämnd och du anlitar ett juridiskt ombud för att få hjälp med fallet.

Det säger de olika försäkringsbolagen – det gäller för undantag

Du som konsument bör dock vara medveten om att det finns en del undantag när det kommer till rättsliga tvister och hur de olika försäkringsbolagen väljer att hantera olika fall. En del försäkringsbolag är mer strikta med vilka tvister som ger rätt till ersättning, medan andra försäkringsbolag släpper förbi ett flertal tvister som undantag. 

Vanliga sådana undantag är då det handlar om rättsliga tvister inom familjen, eller som rör vårdnadskostnader. Tvister som uppstår med någon som du sammanbott eller varit gift med anses dock oftast som undantag som inte ger rättsskyddsersättning, precis som vid tvister för skadeståndskrav. Det framgår i ditt försäkringsbolags villkor vad som gäller i din försäkring. 

Vad krävs för att jag ska få rättsskydd?

För att du ska bli beviljad ersättning från rättsskyddet i din hemförsäkring krävs det att du uppfyller vissa punkter:

 • Överstiger prisbasbeloppet
  Oavsett vilken försäkring du har rättsskydd i, och hos vilket försäkringsbolag den är tecknad, gäller samma krav för att du ska beviljas rättsskydd i en tvist. Kravet för beviljande är att tvistens sammanställda belopp överstiger ett halvt prisbasbelopp.

  År 2023 ligger prisbasbeloppet på 53 500 kr, vilket innebär att beloppet för tvisten måste överstiga 26 750 kr för att du ska bli beviljad ersättning. Om de kostnader den rättsliga tvisten innebär understiger detta belopp får du ingen utbetald rättsskyddsersättning.  

 • Så länge ska försäkringen ha varit aktiv 
  Det är inte heller ovanligt att försäkringsbolaget har ett krav på att din hemförsäkring ska ha varit aktiv i över 2 år (under en sammanhängande period) för att du ska få använda rättsskyddet. Ofta kan du dock använda rättsskydd trots att din försäkring inte har varit aktiv i över 2 års tid eller då du haft olika försäkringsbolag, så länge du inte varit oförsäkrad.

 • Val av ombud
  Du som konsument måste ha anlitat ett ombud i form av en advokat eller en biträdande jurist (från en advokatbyrå) för att du ska få använda rättsskyddet. Du kan bli beviljad ersättning även då du anlitat en annan lämplig person som ombud, men då kan det finnas ett krav på att denna person godkänns som ombud av Svenska Försäkrings Nämnder

Hur mycket ersättning kan jag få?

Hur mycket ersättning du kan få från hemförsäkringen och rättsskyddet, och vilket som är det högsta ersättningsbeloppet, beror på vilket försäkringsbolag du väljer att teckna din försäkring hos. Detsamma gäller för vilka tvister som omfattas av rättsskyddet, då även det är något som olika försäkringsbolag ser olika på. 

I regel brukar rättsskyddet täcka 75-80% av de kostnader som på ett eller annat sätt är kopplade till den rättsliga tvisten. När du jämför och tecknar hemförsäkring bör du se över de regler och villkor som försäkringsbolaget har kring rättsskydd, bland annat. På så sätt säkerställer du att du väljer rätt försäkring utifrån dina personliga önskemål. 

Vanliga frågor & svar

Rättsskydd i hemförsäkringen är ett skydd som innebär att du kan få ersättning om du skulle ingå i en rättslig tvist och därmed behöver anlita ett juridiskt ombud för att få hjälp med fallet.

Ja, som standard ingår vanligtvis ett rättsskydd i hemförsäkringen. 

Fler artiklar