Ansvarsförsäkring och ansvarsskydd i hemförsäkringen

En ansvarsförsäkring, eller ansvarsskydd som det också kallas, är ett grundläggande innehåll i din hemförsäkring som innebär att du kan få hjälp från försäkringsbolaget om du blir krävd på skadestånd. I den här artikeln tittar vi närmare på vad ansvarsskyddet innebär.

ansvarsförsäkring

Innehållsförteckning

Senast uppdaterad: 2023-01-25

Vad är en ansvarsförsäkring?

En ansvarsförsäkring, som också kallas för ansvarsskydd, innebär att du kan få hjälp av försäkringsbolaget om du blir skadeståndsskyldig. Försäkringen ingår vanligtvis som ett grundläggande skydd i din hemförsäkring. Med ansvarsskyddet kan du till exempel få hjälp om du blir krävd på skadestånd från din hyresvärd om du haft sönder något i hemmet som tillhör hyresvärden. 

Med ansvarsförsäkringen får du hjälp från försäkringsbolaget att utreda om du är skyldig att betala skadestånd eller inte. Om det visar sig att du är skyldig att betala skadeståndet får du ersättning från försäkringsbolaget enligt försäkringen. Oftast hjälper försäkringsbolaget också till med förhandlingen med motparten. 

Varför är det viktigt med en ansvarsförsäkring?

Ansvarsförsäkringen fungerar som en säkerhet för dig om du skulle bli skadeståndsskyldig. Det finns flera olika sätt som du kan bli skadeståndsskyldig på. Det kan handla om allt från en skada i din lägenhet till att din hund skadar någon människa eller annan hund.

Att behöva betala ett skadestånd kan bli väldigt dyrt och med en ansvarsförsäkring betalar försäkringsbolaget skadeståndet åt dig om du blir skadeståndsskyldig. 

Så fungerar ansvarsskyddet

Om du blir skadeståndsskyldig ska du som ett första steg höra av dig till ditt försäkringsbolag. Försäkringsbolaget går då igenom din anmälan och utreder om du är skyldig till att betala skadeståndet. 

Bolaget sköter sedan förhandlingen med motparten som kräver skadeståndet och representerar dig vid en eventuell rättegång. Om utredningen visar att du är skadeståndsskyldig betalar även försäkringsbolaget ut ersättning för skadeståndet. Du betalar då självrisken för hemförsäkringen.

Försäkringen täcker både person- och sakskador. Undantag gäller dock för skador som du orsakat med flit.

Ingår ansvarsförsäkringen i hemförsäkringen?

Ja, ansvarsförsäkringen ingår i hemförsäkringen. Det är ett utav grundskydden i hemförsäkringen som ingår hos alla försäkringsbolag. Med ansvarsskyddet kan du bland annat få ersättning om din hyresvärd eller bostadsrättsföreningen kräver dig på skadestånd för en skada som du orsakat. 

Ansvarsskyddet ingår också oftast som en del av reseskyddet som ingår i hemförsäkringen. Skyddet gäller då för skador som du orsakar under en resa och gäller oftast i ett begränsat antal dagar.

Läs mer om vad som normalt ingår i en hemförsäkring och se vilken som är den bästa hemförsäkringen i vår jämförelse. 

Vanliga frågor & svar

En ansvarsförsäkring, som också kallas för ansvarsskydd, innebär att du kan få hjälp av försäkringsbolaget om du blir skadeståndsskyldig. 

Ja, vanligtvis ingår ansvarsförsäkringen i hemförsäkringen. 

Fler artiklar